Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pátek 25.9.2020, svátek má Zlata

Informace pro rodiče k ZÁPISU do 1.třídy ZŠ Štěrboholy

Datum: 20.3.2018

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Dne 19.3.2018 byla na webu Základní školy Štěrboholy zveřejněna Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání, která ve Vás patrně vyvolají obavy. Vzhledem k současné kapacitě základní školy bude možné ve správním řízení vyhovět 27  žádostem o přijetí. Ze seznamu, který jsme v předstihu obdrželi z Ministerstva vnitra je zřejmé, že počet dětí, pro které je ZŠ Štěrboholy spádová,  převyšuje počet  volných míst.

Po dohodě zastupitelstva s vedením školy požádala Městská část Praha Štěrboholy jako zřizovatel o navýšení kapacity základní školy o 20 žáků. Žádost předložená Magistrátu hlavního města Prahy resp. Ministerstvu školství a mládeže je řádně zdůvodněna a je v ní  uvedeno materiální i personální zajištění navýšení kapacity školy. Lze předpokládat, že o ní bude rozhodnuto kladně a budou moci být přijaty všechny děti, které se o přijetí budou ucházet.

V případě, že o navýšení kapacity nebude rozhodnuto do konce lhůty pro vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání tj. do 30 dnů od dne konání zápisu, dojde k losování.  U dvaceti sedmi vylosovaných žádostí bude rozhodnuto o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, ostatním žádostem nebude vyhověno. Ovšem pouze dočasně. Ihned po obdržení rozhodnutí o navýšení kapacity ZŠ budou děti dodatečně přijaty.

Jistě víte, že v současnosti probíhá přestavba základní školy, která umožní navýšení kapacity školy  na 300 žáků 1. stupně. Tato kapacita zajistí možnost vzdělávání všech štěrboholských dětí v místě bydliště. Ukončení přestavby je plánováno na červen 2019.

Rád bych Vás jménem svým i jménem celého zastupitelstva ujistil, že děláme vše proto, aby se Vaše děti staly ve školním roce 2018/2019 žáky ZŠ Štěrboholy.

 

 

František Ševít

starosta

 

Přiložené fotografie