Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je středa 3.6.2020, svátek má Tamara

POZVÁNKA PROHLÍDKA 3D MODELU FINEP-MALÝ HÁJ

Datum: 21.11.2019

POZVÁNKA NA ČTVRTEK 21.11.2019 OD 18,00 H
zasedací místnost v přízemí budovy úřadu MČ Štěrboholy

Na základě předchozích jednání mezi MHMP, MČ Praha Štěrboholy, MČ Praha Dolní Měcholupy, zástupci občanů Štěrbohol a společností FINEP, si dovolujeme pozvat občany MČ Štěrboholy k veřejnému projednání a prezentaci předložené nové kompromisní architektonické studie projektu "Obytná zóna Štěrboholy-Dolní Měcholupy, v rozvojové lokalitě "Malý háj".
Předmětem je rozšíření a změna projektu včetně budoucí výstavby v k.ú.Štěrboholy v souvislosti s plánovanou změnou územního plánu a rozvoj dané lokality. K dispozici bude námi požadovaný 3D model a písemné podkladové studie plánované zástavby včetně reliéfu terénu, které znázorňuje výškopisné a polohopisné objekty s ohledem na stávající zástavbu.

Přiložené fotografie