Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je neděle 29.3.2020, svátek má Taťána

Zápis do mateřské školy

Datum: 18.3.2015

Zápis do MŠ

 

Před zápisem dítěte do naší MŠ prosíme rodiče, aby se seznámili se zaměřením školy, školním řádem a kritérii pro přijetí.

 

Zápis do Mateřské školy Štěrboholy pro školní rok 2015/2016 se koná dne  

18. března 2015 od 13. 00 do 18. 00 h, kdy se odevzdávají vyplněné žádosti o přijetí a evidenční listy. Oba tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ od 18. února 2015. Zápis bude probíhat v MŠ na adrese U Školy 285 ve třídě Myšek.

 

K zápisu je třeba:

- dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit

- vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem

- mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list

 

O přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy do 30 dnů v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

 

Bodový systém a kritéria pro přijetí:

 

Kritérium

Bodové hodnocení

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky.

Trvalé bydliště

v obci Štěrboholy

 5

v jiných obcích

 1

Věk dítěte

(k 31. 8. 2015)

3 roky a více

 5

méně jak 3 roky

 2

 

Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dětí – od nejstarších dětí po nejmladší do naplnění kapacity. V případě shody data narození bude rozhodnuto losem. 

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím školy k odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy.

Rodiče s dětmi mají možnost prohlédnout si prostory školy ještě před zápisem ve „Dni otevřených dveří“ pořádaném školou.

 

 

Bc. Yvona Grunclová                  

zástupkyně ředitelky pro MŠ