Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pondělí 1.3.2021, svátek má Bedřich

ODPADY

Velkokapacitní kontejnery (VOK) na rok 2020

vždy ve  ČTVRTEK před vjezdem do areálu Úřadu městské části Praha - Štěrboholy - tělocvična, ul.  Granátnická 497/1.

I. pololetí 2020                                                      II. pololetí 2020

13.2.2020     14.00 – 18.00 hodin                           16.7.2020    16.00 - 20.00 hodin

12.3.              14.00  - 18.00                                      13.8.             16.00 - 20.00

  9.4.               14.00  - 18.00                                      10.9.             16.00 - 20.00

30.4.               14.00 - 18.00                                      15.10.            14.00 - 18.00

28.5.               14.00 - 18.00                                      12.11.            14.00 - 18.00

25.6.               16.00 - 20.00                                      10.12.             14.00 - 18.00

 

 

KONTEJNERY JSOU URČENY K ODKLÁDÁNÍ NETŘÍDĚNÉHO ODPADU VÝHRADNĚ PRO OBČANY PŘIHLÁŠENÉ K TRVALÉMU POBYTU V MČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY A NEMOHOU BÝT POUŽITY K UKLÁDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ODPADU!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. 


VOK na BIO odpad na rok 2020

vždy v sobotu od 9.00 – 12.00hodin v ulici Výrobní  u vjezdu do dvora bývalého úřadu MČ

I. pololetí 2020                                                         II. pololetí 2020

14.3.                                                                           18.7.

28.3.                                                                             8.8.

18.4.                                                                           29.8.

16.5.                                                                           19.9

6.6.                                                                              10.10.

27.6.                                                                              7.11.BIO KONTEJNERY JSOU URČENY PRO SOUKROMÉ OSOBY A OBYVATELE MĚSTSKÉ ČÁSTI ŠTĚRBOHOLY !

Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý kontejner na BIO odpad Granátnická 497/1, po dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská

Žádáme občany, aby využívali tyto místa na drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem využili termíny viz rozpis - od Pražských služeb- oranžový kontejner sobota. Děkujeme !  


Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8,30-17,00 hodin, v sobotu od 8,30 - 15,00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl.m.Prahy, Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s.r.o. ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 D.Měcholupy

Popelnice na elektroodpad

Vyřazené elektrospotřebiče a elektronický materiál je recyklován v  chráněné dílně Pražských služeb a.s. pracovníky se změněnou pracovní schopností.

Převzetím všech druhů odpadu společnost Pražské služby a.s. garantuje ekologické zneškodnění v rámci přísnějších limitů zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Ve znění zákonů č.477/2001 Sb.,76/2002 Sb.,275/2002 Sb.,167/2004 Sb.,188/2004 Sb.

 

Popelnice na použitý textil Diakonie Broumov

Dne 20. 3. 2012 byla přistavena popelnice na použitý textil k humanitárním účelům. Naleznete ho na pozemku městského úřadu Štěrbohol, při vjezdu na jeho dvůr z ul. Granátnická. 

 

Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové situaci a na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli opět najít své místo ve společnosti. Nosnou činností, která umožňuje poslání organizace realizovat, je práce s darovaným textilem a dalšími věcmi. Diakonie Broumov sbírá použité ošacení, bytový a jiný textil, nádobí a další potřebné věci ve vlastních střediscích nebo za pomoci stovek dobrovolníků, kteří darované věci od jednotlivých dárců shromažďují.

 

Co vše můžete darovat?

·         letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)

·         lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

·         látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

·         domácí potřeby – nepoškozené nádobí

·         peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle

·         veškerou nepoškozenou obuv

Přiložené fotografie