MČ Praha - Štěrboholy

Tisk stránky - Slovo starosty

Slovo starosty

Milí spoluobčané.

 

V úvodu bych se rád vrátil k říjnovým komunálním volbám.  Výsledky byly k dispozici na webových stránkách městské části a jsou i v novém Zpravodaji.  Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsem byl zvolen starostou.  Tuto funkci budu vykonávat již čtvrté volební období, což považuji za jisté uznání mé dosavadní práce. Děkuji občanům, kteří mě volili, za projevenou důvěru. S kolegy zastupiteli budeme dále pokračovat v započatých akcích. Jedná se především o dostavbu základní školy, kde musíme zajistit další finanční prostředky z rozpočtu Hlavního města Prahy. Další úkoly na nás v tomto volebním období čekají zejména v oblasti dopravy a bezpečnosti.  Dopravní komise již začala pracovat na výběru nejpalčivějších problémů, těch, které umíme sami řešit a ovlivnit. Hustotu provozu samozřejmě ovlivnit nedokážeme, ale bezpečnější přechody, přisvětlení a značení -  s tím si budeme umět poradit. Budeme se snažit prosadit na Magistrátu hl. m. Prahy a PČR pevné úsekové měření rychlosti v obci a důslednou kontrolu a pokutování porušování vjezdu nákladních aut do městské části. Co se týká bezpečnosti v obci, od 5. 11. 2018 k nám do nové služebny Městské policie nastoupili dva noví strážníci. Celkem budou pracovat ve Štěrboholech tři městští strážníci, vždy by měl být na služebně alespoň jeden z nich.  Zaměří se i na prevenci drobné kriminality (bezdomovci, dopravní přestupky, dohled při kulturních a společenských akcích, hodiny bezpečnosti pro žáky ZŠ a MŠ či přednášky pro seniory).

K 100. výročí založení Československé republiky jsme se zapojili do akce „Strom Svobody“ a při slavnostním otevření nové budovy úřadu městské části jsme zasadili pamětní strom Svobody - lípu srdčitou. Lípu pomohli vysadit především naše děti – a tak po letech až půjdou v dospělosti kolem tohoto stromu, budou moci říci svým dětem „Tento strom jsme sázeli my!“.

A co nás čeká v závěru roku?   

Adventní zastavení v ZŠ Štěrboholy organizované již podeváté zaměstnanci školy, Rozsvícení vánočního stromu u nové budovy úřadu MČ s doprovodným programem, kterou organizují občané Štěrbohol „Štěrboholští“ za podpory Městské části.

Pro naše seniory jsme připravili tradiční Předvánoční posezení v Restauraci Na hřišti s hudebním doprovodem CORLOR Club Praha s kapelníkem Josefem Šrámem v pátek 7. 12. 2018 od 15,00 hodin.

Na začátku roku 2019 - v sobotu 26. 1. 2019 nás čeká Sousedský ples a v sobotu 9.3.2019 Maškarní bál odpoledne pro děti a večer pro dospělé.

Jménem svým i celého nového zastupitelstva vám přeji klidné prožití Adventu a Vánočních svátků.