MČ Praha - Štěrboholy

Tisk stránky - Slovo starosty

Slovo starosty

Milí spoluobčané.

Léto je v plném proudu, my dospělí nabíráme sílu na zasloužené dovolené, děti si užívají prázdniny. Je tu také další číslo Štěrboholských listů, kde vás již tradičně budu informovat o dění v naší městské části. Tentokrát bych však také rád, vzhledem ke konci volebního období současného zastupitelstva, trochu bilancoval.

V dubnu se nám i přes větrné a suché počasí podařilo zorganizovat tradiční Pálení čarodějnic a zábavný program pro dospělé i pro děti.

Stavba nové budovy úřadu městské části je v poslední fázi. Koncem srpna proběhne kolaudace.  
Do nové budovy úřadu bude přemístěna také služebna městské policie. Plnohodnotný chod úřadu předpokládáme do konce září 2018.

V pondělí 17. září 2018  v odpoledních hodinách Vás všechny srdečně zvu na slavnostní otevření a prohlídku nové budovy úřadu. Při této příležitosti vysadíme jako symbol 100. výročí vzniku Československé republiky Strom svobody – lípu srdčitou právě v blízkosti nové budovy úřadu. Tímto krokem se zapojíme do celostátní akce STROM SVOBODY 1918-2018.
Co se týká přestavby a rozšíření ZŠ, i tato stavba pokračuje dle časového harmonogramu. Dokončuje se hrubá stavba budovy. Tato stavební investice byla a stále je náročná z hlediska času a složitých jednání, ale myslím, že na výsledek budeme moci být náležitě pyšní.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, město Praha v červnu zveřejnilo návrh nového územního plánu Prahy – Metropolitní plán. K tomuto Metropolitnímu plánu mohli do 26. 7. 2018 podávat připomínky jak vlastníci pozemků,  tak jednotlivé pražské městské části.  Naše městská část podala 5 zásadních připomínek. Nejzásadnější je zpracovaná podkladová studie rozvoje celého katastru Štěrbohol, kterou jsme veřejně občanům představili a diskutovali o ní od února letošního roku. Další dvě připomínky se týkají dopravy. Především zapracování nového dopravního přímého napojení z Jižní spojky směr Hostivař, tak aby doprava, která tímto směrem vede, nekřížila dvoje světelná zařízení u „Zeleného domu“ a především kamiony neblokovaly celou křižovatku. Další dopravní připomínka je propojení komunikací u Terranovy v ulici Radiová přímo do ulic K Hrušovu a Průmyslová – toto propojení odlehčí naší křižovatce u „Tukasu“. Další připomínka je k tzv. malému rozvojovému území mezi Cihelnou a Fashion Arénou – tam umožnujeme další rozvoj s podmínkou vybudování nového sjezdu a nájezdu na Štěrboholskou radiálu – z důvodu snížení průjezdu vozidel centrem Štěrbohol ulicí Ústřední. Poslední pátá zásadní připomínka byla k všeobecnému textu tvorby Metropolitního plánu, kterou schválil Svaz městských částí hl. m. Prahy, jehož jsou Štěrboholy členem. (mapa) Všechny připomínky jsou podány jako ZÁSADNÍ, tudíž se s nimi dle zákona musí s každou jednotlivě pořizovatel vypořádat samostatně a veřejně na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Je důležité si uvědomit, že v případě Metropolitního plánu se jedná o materiál, který, pokud ho Praha schválí a zapracuje, nás Pražany bude ovlivňovat na desetiletí dopředu.

V sobotu 1. září 2018 nás čeká druhý ročník Štěrboholského OPEN AIR festivalu. Od 12,00 do 22,00 hodin se můžete opět těšit na zajímavé kapely, které vám zpříjemní poslední dny prázdnin. Festival se tentokrát  uskuteční v prostoru parku vedle nové budovy úřadu.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem zastupitelům městské části Praha – Štěrboholy  za práci, kterou pro naši obec převážně ve svém osobním volnu vykonávají. Toto volební období nebylo z nejlehčích. Museli jsme se vypořádat s majetkovým vyrovnáním, které se soudně vleklo od roku 1994, dokončili jsme výstavbu MŠ, zahájili přestavbu ZŠ a stavbu nové radnice.  Rozšířili jsme park Hrušov o další zeleň a nový Fit Park. Podařilo se nám prosadit na Magistrátu hl. m. Prahy dokončení poslední etapy rekonstrukce Ústřední.

S čím se roky potýkáme a pravděpodobně se budeme potýkat i nadále je DOPRAVA. Snažili jsme se hledat různá řešení pro omezení průjezdu tranzitní dopravy přes Štěrboholy, výsledky jsou však nepatrné. Že by Sisyfovská práce?  Doufejme, že ne. Zčásti bude tento problém vyřešen dostavbou vnějšího okruhu Prahy – především propojením dálnice D1 s Běchovicemi (tzv. stavba 511).