Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Tue, 14 Jul 2020 07:57:31 +0200 jm@youngbrains.cz Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/aktualizace-c.-6-zasad-uzemniho-rozvoje-hmp-1257/ Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0200 Záměr prodloužení doby nájmu zahrádkové osady č. 1 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-zahradkove-osady-c.-1-1258/ Prodloužení doby nájmu části parc.č. 253 a 254 v k.ú. Štěrboholy Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 Záměr prodeje části parc.č. 439/60 v k.ú. Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-parc.c.-439-60-v-k.u.-sterboholy-1259/ Prodej 3 m2 z parc.č. 439/60 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 Mimořádné opatření Hygienické stanice hl. m. Prahy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/mimoradne-opatreni-hygienicke-stanice-hl.-m.-prahy-1260/ Mimořádné opataření při pandemii Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-projednani-navrhu-zadani-zmeny-z-3433-00-up-su-hmp-1256/ Z 3433/00 ÚP SÚ HMP Tue, 23 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1359/06 a U 1360/06 ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrzich-zmen-u-1359-06-a-u-1360-06-up-su-hmp-1254/ Změny vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o společném jednání návrhu změn vlny 09 ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-navrhu-zmen-vlny-09-up-su-hmp-1255/ Z 2979/09, 2984/09 a 3028/09 SÚ HMP Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva městské části http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-18.-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-1252/ Ve středu dne 24.6.2020 v 18.00 hod se koná veřejné zasedání zastupitelstva MČ Tue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200 Rozhodnutí o změně umístění stavby http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/rozhodnuti-o-zmene-umisteni-stavby-1253/ TV Štěrboholy č.s. 3171 etapa 0006 Rekonstrukce ul. Ústřední Tue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-casti-zmen-vlny-19-up-su-hmp-1248/ Z 3327,3328,3344,33493365/19 Fri, 12 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o přerušení dodávky elekřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elekriny-1249/ K Učilišti Fri, 12 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmen-up-su-hmp-1250/ vlna 02 úprav ÚP SÚ HMP Fri, 12 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmeny-up-su-hmp-1251/ Z 1424/07 ÚP SÚ HMP Fri, 12 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmeny-u-1361-06-vlny-06-uprav-1245/ Zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U 1361/06 ÚP SÚ HMP Mon, 08 Jun 2020 00:00:00 +0200 Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrzich-zmen-up-1246/ Změny vlny 11 Z 3114, 3115 a 3116/11 Mon, 08 Jun 2020 00:00:00 +0200