Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Wed, 15 Aug 2018 19:12:37 +0200 jm@youngbrains.cz Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/celomestske-programy-podpory-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze-1107/ na rok 2019 Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 +0200 Zveřejnění nabídky nepronajatých pozemků http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zverejneni-nabidky-nepronajatych-pozemku-1105/ Státní pozemkový úřad Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0200 Informace o počtu a sídle volebních okrsků http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku-1104/ Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 Mon, 30 Jul 2018 00:00:00 +0200 Oprava zřejmé nesprávnosti http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oprava-zrejme-nespravnosti-1106/ Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích Fri, 27 Jul 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-1100/ Parc.č. 353/1, 415, 353/14 k.ú. Štěrboholy Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-1101/ Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o návrhu opatřební obecné povahy pro stavení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-navrhu-opatrebni-obecne-povahy-pro-staveni-mistni-upravy-provozu-na-pozemnich-komunikacich-1102/ Zastávka autobusu Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0200 Opatření obecné povahy - sanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/opatreni-obecne-povahy---sanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemnich-komunikacich-1103/ Vytvoření nových zastávek pro BUS linku Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0200 Informace o konání 37. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-37.-zasedani-zmc-1099/ Ve středu dne 25.7.2018 se koná 37. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Štěrboholy Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-1097/ Nedokončená čp. 52, 53, 54 Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 +0200 Záměr změny nájemce SA http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-zmeny-najemce-sa-1098/ MČ oznamuje záměr změny nájemce víceúčelové sportovní haly Štěrboholy Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 +0200 Informace o 36. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-36.-zasedani-zmc-1096/ 36. zasedání zastupitelstva se koná dne 20.6.2018 Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200 Záměr prodloužení doby nájmu pozemku http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-pozemku-1093/ Parc.č. 418/2 Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200 Záměr pronájmu části pozemku http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-pronajmu-casti-pozemku-1094/ Parc.č. 476/3 Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-1095/ Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje HMP Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200