Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Wed, 26 Jun 2019 19:55:16 +0200 jm@youngbrains.cz Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zahajeni-zjistovaciho-rizeni-podle-zakona-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-1162/ Zařízení k odstraňování, sběru, výkupu a mechanické úpravě odpadů Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0200 Usnesení o odročení elektronické dražby http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/usneseni-o-odroceni-elektronicke-drazby-1161/ parc.č. 242/19 k.ú. Štěrboholy Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 +0200 Územní rozhodnutí o umístění stavby http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/uzemni-rozhodnuti-o-umisteni-stavby-1160/ Rezidence Štěrboholy ul. K Učilišti Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0200 Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva městské části http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-8.-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-1159/ 8. zasedání ZMČ se koná ve středu 26.6.2019 Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200 Dražební vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-1155/ parc.č. 242/19 v k.ú. Štěrboholy Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 Informace o konání 7. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-7.-zasedani-zmc-1156/ Ve středu dne 29.5.2019 se koná 7. zasedání ZMČ Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 Oznámení o době a místu konání voleb http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-dobe-a-mistu-konani-voleb-1154/ Volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25.5.2019 Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 +0200 Informace o konání 6. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-6.-zasedani-zmc-286/ Dne 24.4.2019 se koná 6. zasedání zastupitelstva městské části Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0200 Informace o počtu a sídle volebních okrsků http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku-1150/ Volby do Evropského parlamentu Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0200 Upozornění pro voliče http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/upozorneni-pro-volice-1151/ Volby do Evropského parlamentu - služba na úřadu městské části dne 14.4.2019 Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0200 Kontrola výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle z.č. 106/1999 Sb., http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/kontrola-vykonu-samostatne-pusobnosti-v-oblasti-cinnosti-vykonavanych-podle-z.c.-106-1999-sb.-1149/ Oznámení o projednání protokolu a přijetí opatření k odstranění nedostatků Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrzich-zmen-up-1147/ Změny ÚP - vlna 02 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 Dražební vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-1148/ Dražba dne 22.5.2019 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-mestske-casti-1144/ od 1.1.2018 do 31.12.2018 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2018-1145/ Závěrečný účet MČ Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100