Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Fri, 19 Apr 2019 06:25:34 +0200 jm@youngbrains.cz Informace o konání 6. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-6.-zasedani-zmc-286/ Dne 24.4.2019 se koná 6. zasedání zastupitelstva městské části Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0200 Informace o počtu a sídle volebních okrsků http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku-1150/ Volby do Evropského parlamentu Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0200 Upozornění pro voliče http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/upozorneni-pro-volice-1151/ Volby do Evropského parlamentu - služba na úřadu městské části dne 14.4.2019 Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0200 Kontrola výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle z.č. 106/1999 Sb., http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/kontrola-vykonu-samostatne-pusobnosti-v-oblasti-cinnosti-vykonavanych-podle-z.c.-106-1999-sb.-1149/ Oznámení o projednání protokolu a přijetí opatření k odstranění nedostatků Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrzich-zmen-up-1147/ Změny ÚP - vlna 02 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 Dražební vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-1148/ Dražba dne 22.5.2019 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-mestske-casti-1144/ od 1.1.2018 do 31.12.2018 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2018-1145/ Závěrečný účet MČ Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2018-1146/ Komentář Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100 Informace o konání 5. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-5.-zasedani-zmc-1143/ 5. zasedání zastupitelstva městské části se koná dne 27.3.2019 Mon, 18 Mar 2019 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení územního řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-1142/ Rezidence Štěrboholy při ul. K Učilišti Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0100 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska---oznameni-o-zahajeni-spravniho-rizeni-1141/ vlečka Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 +0100 Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 487/3 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-casti-pozemku-parc.c.-487-3-1139/ Lanos s.r.o. Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0100 Záměr prodeje části pozemku par.č. 163/8 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-pozemku-par.c.-163-8-1140/ Tůma Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0100 Informace o konání 4. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-4.-zasedani-zmc-1137/ 4. zasedání zastupitelstva městské části se koná dne 27.2.2019 Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0100