Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Fri, 22 Jun 2018 13:15:58 +0200 jm@youngbrains.cz Informace o 36. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-36.-zasedani-zmc-1096/ 36. zasedání zastupitelstva se koná dne 20.6.2018 Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200 Záměr prodloužení doby nájmu pozemku http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-pozemku-1093/ Parc.č. 418/2 Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200 Záměr pronájmu části pozemku http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-pronajmu-casti-pozemku-1094/ Parc.č. 476/3 Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-1095/ Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje HMP Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200 VŘ tajemník MČ Praha-Křeslice http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/vr-tajemnik-mc-praha-kreslice-1092/ . Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 +0200 Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/rozhodnuti-o-zmene-uzemniho-rozhodnuti-1091/ Bytový dům Štěrboholy Pod Areálem Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-1090/ Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0200 Záměr jpronájmu části pozemku http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-jpronajmu-casti-pozemku-1089/ Parc.č. 163/1 v k.ú. Štěrboholy Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200 Informace o 35. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-35.-zasedani-zmc-1088/ 35. zasedání zastupitelstva městské části se koná ve středu 23.5.2018 Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200 Záměr prodloužení doby nájmu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-1086/ Zahrádková osada č. 1 Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200 Zveřejnění nabídky nepronajatých nepropachtovaných pozemků http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zverejneni-nabidky-nepronajatych-nepropachtovanych-pozemku-1087/ Státní pozemkový úřad Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200 Zahájení řízení o vydání změny územního plánu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zahajeni-rizeni-o-vydani-zmeny-uzemniho-planu-1084/ Z - 1908/07 Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška FÚ pro hl. m. Prahu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-fu-pro-hl.-m.-prahu-1085/ daň z nemovitých věcí Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-1083/ ul. Slibná Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0200 Informace o konání 34. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-34.-zasedani-zmc-1081/ 34. zasedání ZMČ se koná dne 25.4.2018 v 18.00 hod Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0200