Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Sat, 21 Apr 2018 11:52:33 +0200 jm@youngbrains.cz Oznámení o přerušení dodávky elektřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-1083/ ul. Slibná Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0200 Informace o konání 34. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-34.-zasedani-zmc-1081/ 34. zasedání ZMČ se koná dne 25.4.2018 v 18.00 hod Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o veřejném vystavení návrhu ÚP HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-verejnem-vystaveni-navrhu-up-hmp-1082/ Informace o veřejném vystavební návrhu Územního plánu HMP (Metropolitního plánu) Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrhu-celomestsky-vyznamne-zmeny-up-1076/ Z 2838/00 Mon, 09 Apr 2018 00:00:00 +0200 Oznámení zahájení územního řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-zahajeni-uzemniho-rizeni-1080/ Bytový dům Štěrboholy Pod Areálem Mon, 09 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-mestske-casti-1077/ Období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0200 Závěrečný účet za rok 2017 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zaverecny-ucet-za-rok-2017-1078/ Návrh závěrečného účtu městské části za rok 2017 Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0200 Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Komunikace" http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/rozhodnuti---stavebni-povoleni-na-stavbu---komunikace---1079/ Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - bytové domy H1 - H5 Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o projednání návrhu zadání změny ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-projednani-navrhu-zadani-zmeny-up-1070/ Z 3125/00 Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0200 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-pro-elektronickou-drazbu-1073/ parc.č. 439/207 v k.ú. Štěrboholy Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška o vystavení návrhu zadání změny územního plánu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-o-vystaveni-navrhu-zadani-zmeny-uzemniho-planu-1074/ Z 3125 Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrzich-zmen-up-1075/ vlna 01 Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100 Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-pro-dobrovolnou-drazbu-1072/ parc.č. 255/40 a 439/2 v k.ú. Štěrboholy Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100 Stavební povolení OZ Štěrboholy - Dolní Měcholupy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/stavebni-povoleni-oz-sterboholy---dolni-mecholupy-1069/ Bytové domy H1 až H5 a přilehlá infrastruktura Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100 Závěr zjišťovacího řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zaver-zjistovaciho-rizeni-1071/ Revize č. 2 OP Praha - pól růstu Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100