Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Sun, 25 Feb 2018 20:41:48 +0100 jm@youngbrains.cz Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-a-vystaveni-navrhu-zmen-1061/ Společné jednání a vystavení návrhů změn ÚP Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0100 Oznámení o společném jednání o návrhu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrhu-1059/ Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0100 Oznámení Exekutorského úřadu Klatovy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-exekutorskeho-uradu-klatovy-1060/ Dražba se nekoná Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0100 Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrhu-aktualizace-c.-4-zasad-uzemniho-rozvoje-hmp-1057/ Oznámení o konání společného jednání Sat, 17 Feb 2018 00:00:00 +0100 Posuzování vlivů na životní prostředí http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-1058/ Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 OP Praha pól růstu ČR 2014 - 2020" Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-projednani-navrhu-zadani-zmen-up-1056/ Vlna 12 ÚP SÚ HMP Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0100 Informace o 32. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-32.-zasedani-zmc-1054/ V pondělí 26.2.2018 se koná 32. zasedání zastupitelstva městské části Praha- Štěrboholy Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení stavebního řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-1055/ Stavba "Komunikace", která je součástí stavby Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100 Návrh rozpočtu městské části Praha - Štěrboholy na rok 2018 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/navrh-rozpoctu-mestske-casti-praha---sterboholy-na-rok-2018-1053/ Návrh rozpočtu MČ 2018 Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení stavebního řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-1051/ Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Bytové domy H1,H2,H3,H4,H5 a přilehlá infrastruktura Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0100 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-1052/ Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému badmintonovému svazu Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0100 Oznámení o době a místu konání voleb http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-dobe-a-mistu-konani-voleb-1049/ Volba prezidenta České republiky 2018 Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0100 Dražební vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-1047/ Exekutorský úřad Klatovz Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0100 Záměr pronájmu zasedací místnosti http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-pronajmu-zasedaci-mistnosti-1048/ cvičení Krav Maga Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0100 Oznámení o svolání zasedání OVK http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-svolani-zasedani-ovk-1050/ 1. zasedání OVK Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0100