Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Sun, 26 Jan 2020 15:16:00 +0100 jm@youngbrains.cz Oznámení o společném jednání změny územního plánu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-zmeny-uzemniho-planu-1203/ Celoměstsky významná změna Z 2440/00 ÚP SÚ HMP Wed, 22 Jan 2020 00:00:00 +0100 Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-14.-zasedani-zastupitelstva-1202/ Ve středu dne 29.ledna 2020 se koná 14. zasedání ZMČ Praha - Štěrboholy Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmeny-uzemniho-planu-su-hl.-m.-prahy-1199/ Z 3364/00 Mon, 13 Jan 2020 00:00:00 +0100 Záměr výpůjčky nebytových prostor http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-vypujcky-nebytovych-prostor-1200/ Tělocvična ul. Granátnická Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0100 Záměr pronájmu nebytových prostor http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-1201/ Granátnická 497/1 Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0100 Informace o konání 13. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-13.-zasedani-zmc-1195/ Ve středu dne 18.12.2019 se koná 13. zasedání ZMČ Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmen-vlny-01-up-1196/ U 1004/01 a \u 1244/01 ÚP SÚ HMP Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmen-vlny-01-up-1197/ U 1020/01, U 1217/01, U 137/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100 Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrzich-zmen-up-1194/ Z 2882/00, 2900/00, 2931/00, 2958/00, 2960/00 vlny V ÚP SÚ HMP Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0100 Oznámení o společném jednání o návrhu změny ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrhu-zmeny-up-1193/ U 933/02 ÚP SÚ HMP Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0100 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2020 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/program-na-podporu-projektu-ke-zlepseni-stavu-zivotniho-prostredi-hmp-pro-rok-2020-1198/ Zveřejnění programu Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0100 Informace o konání 12. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-12.-zasedani-zmc-1192/ Ve středu dne 27.11.2019 se koná 12. zasedání ZMČ Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0100 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-1191/ Pod Areálem Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 +0100 Záměr prodloužení doby nájmu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-1189/ část parc.č. 674/20 v k.ú. Štěrboholy Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0100 Záměr pronájmu gymnastického sálu ZŠ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-pronajmu-gymnastickeho-salu-zs--1190/ Aerobik Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0100