Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Fri, 14 Dec 2018 20:06:00 +0100 jm@youngbrains.cz Informace o konání 2. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-2.-zasedani-zmc-1124/ Ve středu dne 12.12.2018 se koná 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Štěrboholy Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100 Záměr pronájmu pozemku části pozemku parc.č. 493 v k.ú. Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-pronajmu-pozemku-casti-pozemku-parc.c.-493-v-k.u.-sterboholy-1123/ parc.č. 493/6 Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0100 Ustavující zasedání zastupitelstva městské části http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ustavujici-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-1119/ Ve středu dne 31.10.2018 se koná ustavující zasedání ZMČ ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ :    ZASEDACÍ MÍSTNOST MČ - ULICE K UČILIŠTI ... Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 Vyhlášení Grantů hl. m. Prahy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/vyhlaseni-grantu-hl.-m.-prahy-1122/ Program na podporu projektů ke zlepšení ŽP Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 Dražební vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-1120/ Parc.č 195 v k.ú. Štěrboholy Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-zahajeni-rizeni-o-dodatecnem-povoleni-stavby-1121/ Violková Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-projednani-navrhu-zadani-zmeny-upravy-1117/ U 1345/00 ÚP SÚ HMP Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-celomestsky-vyznamnych-zmen-1116/ Z 2776/00 a Z 2794/00 ÚP SÚ HMP Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška Oznámení o změně sídla ohlašovny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-o-zmene-sidla-ohlasovny-1118/ Oznámení o změně sídla ohlašovny a výzva k výměně OP Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha - Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zapis-o-vysledku-voleb-do-zastupitelstva-mestske-casti-praha---sterboholy-1115/ Výsledky voleb Městská část Praha - Štěrboholy Sun, 07 Oct 2018 00:00:00 +0200 Nabídka pozemků k pronájmu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/nabidka-pozemku-k-pronajmu-1114/ SPÚ nabídka nepronajatých pozemků Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o době a místě konání voleb http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-1113/ Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6.10.2018 Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 Informace o konání 38. zasedání zastupitelstva http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-38.-zasedani-zastupitelstva-1112/ 26.9.2018 se koná 38. zasedání ZMČ Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0200 VOLBY - Svolání 1. zasedání OVK http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/volby---svolani-1.-zasedani-ovk-1111/ 1. zasedání OVK pro volby do zastupitelstev obcí Fri, 07 Sep 2018 00:00:00 +0200 Dražební vyhláška D 33/2018 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-d-33-2018-1109/ parc.č. 195 k.ú. Štěrboholy Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200