Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Thu, 09 Apr 2020 05:14:42 +0200 jm@youngbrains.cz Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Štěrboholy za rok 2019 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-mc-praha---sterboholy-za-rok-2019-1228/ Návrh závěrečného účtu 2019 a Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ za období 1.1.2019 - 31.12.2019 Wed, 08 Apr 2020 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška - Uložení povinnosti odstranit vrak z veřejně přístupné komunikace http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska---ulozeni-povinnosti-odstranit-vrak-z-verejne-pristupne-komunikace-1229/ Danko Pavel Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200 Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/rozhodnuti-primatora-hl.-m.-prahy-1227/ Rozhodnutí ze dne 17.3.2020 Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0100 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-o-provedeni-elektronicke-drazby-nemovitych-veci-1225/ parc.č. 242/19 v k.ú. Štěrboholy Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-1226/ ulice Drobná a K lesíku Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmen-vlny-09-uprav-up-su-hmp-1222/ U 1372 a U 1373 Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajenem-rizeni-o-vydani-zmeny-vlny-05-up-su-hmp-1223/ U 1353/05 Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu městské části na rok 2020 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zverejneni-schvaleneho-rozpoctu-mestske-casti-na-rok-2020-1224/ Schválený rozpočet 2020 a schválený střednědobý rozpočtový výhled do roku 2025 Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení řízenéí o vydání části změn ÚP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizenei-o-vydani-casti-zmen-up-1214/ Vlna 17 Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0100 Informace o konání 15. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-15.-zasedani-zmc-1221/ Ve středu 4.3.2020 se koná 15. zasedání zastupitelstva městské části Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 12 ÚP SÚ HMP http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-o-navrhu-zmeny-vlny-12-up-su-hmp-1209/ Změny ÚP SÚ HMP vlna 12 Sun, 23 Feb 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-a-vystaveni-navrhu-zmeny-vlny-12-1210/ Z 3131/12 Sun, 23 Feb 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-spolecnem-jednani-a-vystaveni-navrhu-zmeny-vlny-12-1211/ Z 3175/12 Sun, 23 Feb 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmen-vlny-12-1212/ Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0100 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmeny-vlny-12-1213/ Z 3164/12 ÚP SÚ HMP Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0100