Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Sat, 22 Jul 2017 00:35:28 +0200 jm@youngbrains.cz Opatření obecné povahy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/opatreni-obecne-povahy-1019/ Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0200 RD Pod Valem - oprava zřejmé nesprávnosti http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/rd-pod-valem---oprava-zrejme-nespravnosti-1016/ RD a vjezdová rampa do 1. PP vč. opěrných zdí Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu-1017/ k.ú. Třeboradice Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200 Vyhlášení obnoveného katastrálního operátu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/vyhlaseni-obnoveneho-katastralniho-operatu-1018/ k.ú. Lysolaje Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200 Informace o konání 26. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-26.-zasedani-zmc-1015/ 26. zasedání ZMČ se koná dne 28.6.2017 Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200 Zahájení zjišťovacího řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zahajeni-zjistovaciho-rizeni-1014/ Panattoni Prague City Park Praha - Dolní Měcholupy Wed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0200 Výzva k vyjádření k odvolání http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/vyzva-k-vyjadreni-k-odvolani-1013/ Bytový dům Štěrboholy - ulice Pod Areálem Fri, 09 Jun 2017 00:00:00 +0200 Oznámení o nálezu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-nalezu-1011/ Nález finanční hotovosti v OC Europark Štěrboholy Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 Rozhodnutí dodatečné povolení stavby http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/rozhodnuti-dodatecne-povoleni-stavby-1012/ Rodinný dům Pod Valem Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 Záměr prodeje pozemku parc.č. 299/4 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodeje-pozemku-parc.c.-299-4-1008/ k.ú. Štěrboholy, ul. Radostná Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200 Záměr prodloužení doby nájmu http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu--1009/ část parc.č. 375/1 v k.ú. Štěrboholy Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200 Záměr pronájmu pozemku parc.č. 493/5 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-pronajmu-pozemku-parc.c.-493-5-1010/ parc.č. 493/5 v k.ú. Štěrboholy Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200 Opatření obecné povahy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/opatreni-obecne-povahy-1006/ komunikace V křížkách - souvislá údržba komunikace Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0200 Informace o 25. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-25.-zasedani-zmc-1007/ 25. ZMČ se koná ve středu 24.5.2017 Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0200 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska---oznameni-o-projednani-navrhu-zadani-zmeny-1004/ vlna 10 ÚP SÚ HMP Tue, 09 May 2017 00:00:00 +0200