Úřední deska - MČ Praha Štěrboholy http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/ RSS úřední desky MČ Praha Štěrboholy Thu, 06 May 2021 23:45:03 +0200 jm@youngbrains.cz Dražební vyhláška http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/drazebni-vyhlaska-1345/ Konání veřejné dražby Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200 Záměr majetkoprávního vypořádání pozemků http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-majetkopravniho-vyporadani-pozemku-1346/ Parc.č. 45, 487/3 v k.ú. Štěrboholy Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200 Záměr majetkoprávního vypořádání http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-majetkopravniho-vyporadani-1347/ Parc.č. 302/29, 297/1 v k.ú. Štěrboholy Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200 Záměr prodeje pozemku http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodeje-pozemku-1348/ Parc.č. 418/2 v k.ú. Štěrboholy Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200 Záměr prodloužení doby nájmu zahrádek http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-zahradek-1349/ Parc.č. 253 a 254 v k.ú. Štěrboholy Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení správního řízení http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-spravniho-rizeni-1344/ železniční dráha - vlečka Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Informace o konání 27. zasedání ZMČ http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/informace-o-konani-27.-zasedani-zmc-1343/ Ve středu dne 28.4.2021 se koná 27. zasedání ZMČ Mon, 19 Apr 2021 00:00:00 +0200 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2020-1339/ Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Štěrboholy za rok 2020 Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 +0200 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 sestava http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2020-sestava-1340/ Návrh ZÚ za rok 2020 zpracováno systémem GINIS Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 +0200 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-1341/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Štěrboholy za rok 2020 Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 +0200 Usnesení o ustanovení opatrovníka http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/usneseni-o-ustanoveni-opatrovnika-1342/ Městský úřad Benešov Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 +0200 Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 375/1 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodlouzeni-doby-najmu-casti-pozemku-parc.c.-375-1-1337/ BigBoard a.s. Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0200 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 253 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-pozemku-parc.c.-253-1338/ část pozemku o výměře 29 m2 Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmen-vlny-v-1335/ Z 2882/00, 2900/00, 2931/00, 2958/00, 2960/00 ÚP SÚ HMP Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20 http://www.sterboholy.cz/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-casti-zmen-vlny-20-1336/ Změny vlny 20 ÚP SÚ HMP Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200