Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je neděle 19.5.2019, svátek má Ivo

Struktura úřadu městské části

Úřad městské části tvoří:

Název funkce Adresa Telefonní spojení
tajemník
Jana Vydrářová
Ústřední 527/14
608 580 583
účetní
Ing.Dagmar Kuběnková, Anna Mrázková
Ústřední 527/14 608 580 583
referent
Veronika Stránská
Ústřední 527/14 608 580 583domovník klubu seniorů
Štěpařová Emílie
K Učilišti 50  

Jednotliví zaměstnanci vykonávají následující agendy:

1. tajemník: kromě prací, vyplývajících z funkce tajemníka, spravuje majetek městské části, plní funkci informatika, vykonává agendu přestupků, ověřování podpisů a listin, evidence obyvatel a vede pokladnu městské části.

2. účetní: zajišťuje finanční i mzdovou účetní agendu, podílí se na zpracování návrhu rozpočtu městské části, sleduje plnění rozpočtu, provádí kontrolu hospodaření Základní školy a Mateřské školy Praha 10 – Štěrboholy.

3. referent: zajišťuje agendu místních poplatků, ověřování podpisů a listin, plní funkci podatelny a informačního střediska ÚMČ, zajišťuje agendu výherních hracích přístrojů, umístěných v provozovnách na území městské části, odpovídá za zveřejnění písemností na úřední desce ÚMČ, provádí sekretářské práce pro starostu městské části a zastupitelstvo, plní funkci tajemnice finančního a kontrolního výboru městské části.

4. referent: zajišťuje agendu přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových, agendu kontaktního místa veřejné správy Czech point, provádí administraci webových stránek a Štěrboholských listů městské části, plní administrativní práce podle pokynů tajemníka

5. domovník klubu seniorů: provádí domovnické práce v objektu Klubu seniorů, provádí drobnou údržbu objektu, organizuje činnost Klubu seniorů.

Agendu stavebního technika na základě usnesení zastupitelstva č. II. ze dne 15.11.2000 vykonává starosta městské části ve spolupráci s komisí výstavby městské části (tel. 608 580 583).