Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je čtvrtek 26.11.2020, svátek má Artur

Úřední deska

Vyvěšeno: 4.4.2018 - 20.4.2018 
Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Komunikace"
Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - bytové domy H1 - H5

Vyvěšeno: 26.3.2018 - 25.4.2018 
Oznámení o projednání návrhu zadání změny ÚP
Z 3125/00

Vyvěšeno: 26.3.2018 - 27.4.2018 
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
parc.č. 439/207 v k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 26.3.2018 - 25.4.2018 
Veřejná vyhláška o vystavení návrhu zadání změny územního plánu
Z 3125

Vyvěšeno: 23.3.2018 - 10.5.2018 
Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP
vlna 01

Vyvěšeno: 22.3.2018 - 12.4.2018 
Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu
parc.č. 255/40 a 439/2 v k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 14.3.2018 - 30.3.2018 
Stavební povolení OZ Štěrboholy - Dolní Měcholupy
Bytové domy H1 až H5 a přilehlá infrastruktura

Vyvěšeno: 14.3.2018 - 3.4.2018 
Závěr zjišťovacího řízení
Revize č. 2 OP Praha - pól růstu

Vyvěšeno: 12.3.2018 - 22.3.2018 
Informace o konání 33. zasedání ZMČ
Ve středu dne 21.3.2018 se koná 33. zasedání zastupitelstva městské části

Vyvěšeno: 9.3.2018 - 18.4.2018 
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2832/00

Vyvěšeno: 7.3.2018 - 26.3.2018 
Opatření obecné povahy
Nepravidelná, Nedokončená - stavba vodovodní přípojky

Vyvěšeno: 5.3.2018 - 20.4.2018 
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn
Společné jednání a vystavení návrhů změn ÚP

Vyvěšeno: 5.3.2018 - 21.3.2018 
Závazné stanoviska MZP k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Záměr I/12 Běchovice - Úvaly

Vyvěšeno: 2.3.2018 - 18.4.2018 
Oznámení o společném jednání o návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Vyvěšeno: 1.3.2018 - 19.3.2018 
Záměr prodloužení doby nájmu Měcholupská
Nájem nebytových prostor Měcholupská

Vyvěšeno: 1.3.2018 - 19.3.2018 
Záměr prodloužení doby nájmu Bigboard
parc.č. 674/20 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 1.3.2018 - 19.3.2018 
Záměr prodloužení doby nájmu Bigboard 2
parc.č. 674/12 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 21.2.2018 - 15.3.2018 
Oznámení Exekutorského úřadu Klatovy
Dražba se nekoná

Vyvěšeno: 17.2.2018 - 4.4.2018 
Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje HMP
Oznámení o konání společného jednání

Vyvěšeno: 16.2.2018 - 5.3.2018 
Posuzování vlivů na životní prostředí
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 OP Praha pól růstu ČR 2014 - 2020"