Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pátek 15.1.2021, svátek má Alice

Úřední deska

Vyvěšeno: 28.4.2015 - 7.5.2015 
Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva
5. zasedání ZMČ se koná ve středu 6.5.2015

Vyvěšeno: 24.4.2015 - 2.6.2015 
Zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny ÚP
k.ú. Kolovraty

Vyvěšeno: 22.4.2015 - 25.5.2015 
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 14.4.2015 - 23.4.2015 
Informace o 4. zasedání ZMČ
4. zasedání zastupitelstva se koná dne 22.4.2015

Vyvěšeno: 14.4.2015 - 30.4.2015 
Závěr zjišťovacího řízení
Odstavné stání AutoESA

Vyvěšeno: 9.4.2015 - 11.5.2015 
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
k.ú. Klánovice

Vyvěšeno: 7.4.2015 - 11.5.2015 
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú. Dolní Počernice

Vyvěšeno: 30.3.2015 - 23.4.2015 
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Štěrboholy k 31.12.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ...

Vyvěšeno: 25.3.2015 - 27.4.2015 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07
k.ú. Zličín

Vyvěšeno: 19.3.2015 - 7.4.2015 
Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku 375/1
375/1 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 19.3.2015 - 7.4.2015 
Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku 674/20
parc.č. 674/20 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 13.3.2015 - 31.3.2015 
Oznámení zahájení územního řízení
Inženýrské sítě a komunikace pro 16 RD ul. Pod Valem

Vyvěšeno: 27.2.2015 
Oznámení PČR o nálezu plynové zbraně
Plynová zbraň

Vyvěšeno: 27.2.2015 - 12.3.2015 
Informace zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Štěrboholy
Dne 11.3.2015 v 18.00 hod se koná 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Štěrboholy

Vyvěšeno: 23.2.2015 - 12.3.2015 
Návrh rozpočtu městské části na rok 2015
Zveřejnění návrhu rozpočtu Městské části Praha - Štěrboholy na rok 2015 před jeho projednáním v zastupitelstvu

Vyvěšeno: 20.2.2015 - 6.3.2015 
Oznámení o projednání návrhu technické novely nařízení RHMP
Pražské stavební předpisy

Vyvěšeno: 18.2.2015 - 23.3.2015 
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú. Sobín

Vyvěšeno: 17.2.2015 - 5.3.2015 
Rozhodnutí o umístění stavby
Doplnění sítě veřejného osvětlení ul. Granátnická

Vyvěšeno: 16.2.2015 - 19.3.2015 
Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
Stavby OS Štěrboholy - Dolní Měcholupy

Vyvěšeno: 6.2.2015 - 5.5.2015 
Zveřejnění nabídky nepronajatých pozemků
Zveřejnění seznamu nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví státu