Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je čtvrtek 22.4.2021, svátek má Evžénie

Úřední deska

Vyvěšeno: 15.5.2015 - 20.7.2015 
Veřejná vyhláška
Oznámení o konání společného jednání o návrzích celoměstsky významných změn ÚP

Vyvěšeno: 15.5.2015 - 2.6.2015 
Záměr pronájmu části pozemku
parc.č. 163/1 a 163/2 v k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 15.5.2015 - 25.6.2015 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn
k.ú. Dejvice a k.ú. Stodůlky

Vyvěšeno: 6.5.2015 - 22.5.2015 
Záměr uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
nemovitosti k.ú. Štěrboholy LV č. 1254 a 1310

Vyvěšeno: 4.5.2015 - 20.5.2015 
Záměr koupě pozemku parc.č. 349/272
k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 4.5.2015 - 4.8.2015 
Zveřejnění nabídky nepronajatých pozemků
Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno: 30.4.2015 - 2.6.2015 
Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - hromadný předpisný seznam

Vyvěšeno: 28.4.2015 - 7.5.2015 
Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva
5. zasedání ZMČ se koná ve středu 6.5.2015

Vyvěšeno: 24.4.2015 - 2.6.2015 
Zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny ÚP
k.ú. Kolovraty

Vyvěšeno: 22.4.2015 - 25.5.2015 
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 14.4.2015 - 23.4.2015 
Informace o 4. zasedání ZMČ
4. zasedání zastupitelstva se koná dne 22.4.2015

Vyvěšeno: 14.4.2015 - 30.4.2015 
Závěr zjišťovacího řízení
Odstavné stání AutoESA

Vyvěšeno: 9.4.2015 - 11.5.2015 
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
k.ú. Klánovice

Vyvěšeno: 7.4.2015 - 11.5.2015 
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú. Dolní Počernice

Vyvěšeno: 30.3.2015 - 23.4.2015 
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Štěrboholy k 31.12.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ...

Vyvěšeno: 25.3.2015 - 27.4.2015 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07
k.ú. Zličín

Vyvěšeno: 19.3.2015 - 7.4.2015 
Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku 375/1
375/1 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 19.3.2015 - 7.4.2015 
Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku 674/20
parc.č. 674/20 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 13.3.2015 - 31.3.2015 
Oznámení zahájení územního řízení
Inženýrské sítě a komunikace pro 16 RD ul. Pod Valem

Vyvěšeno: 27.2.2015 
Oznámení PČR o nálezu plynové zbraně
Plynová zbraň