Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je sobota 14.12.2019, svátek má Lýdie

Úřední deska

Vyvěšeno: 1.7.2011 - 18.7.2011 
Park Hrušov II - veřejná zakázka malého rozsahu
Zajištění publicity pro projekt Park Hrušov II

Vyvěšeno: 1.7.2011 - 18.7.2011 
Park Hrušov II - veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Administrace projektu Park Hrušov II

Vyvěšeno: 1.7.2011 - 18.7.2011 
Partk Hrušov II - veřejná zakázka malého rozsahu
Park Hrušov II - Výkon technického dozoru  

Vyvěšeno: 30.6.2011 
Pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Violková 400/7 - přístavba a stavební úpravy

Vyvěšeno: 29.6.2011 
6. zasedání zastupitelstva městské části
Informace o konání zasedání ZMČ

Vyvěšeno: 29.6.2011 
Oznámení katastrálního úřadu
K.ú. Lahovice obnova katastrálního operátu

Vyvěšeno: 28.6.2011 
Obecně závazná vyhláška HMP
O místním poplatku ze vstupného

Vyvěšeno: 23.6.2011 
Oznámení pokračování územního řízení
Areál automobilů TUkas

Vyvěšeno: 21.6.2011 
Oznámení Katastrálního úřadu HMP
Kamýk - dokončení obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno: 20.6.2011 
Veřejná vyhláška - oznámení
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn ÚP

Vyvěšeno: 16.6.2011 
Rozšíření sítě Pragonet
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Vyvěšeno: 13.6.2011 
Záměr pronájmu nebytových prostor
Zasedací místnost v ul. K Učilišti

Vyvěšeno: 27.5.2011 
Bytový dům Štěrboholy
Pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Vyvěšeno: 25.5.2011 
Areál automobilů Tukas
Usnesení o prodloužení lhůty

Vyvěšeno: 18.5.2011 
Oznámení zahájení územního řízení
Odlučovač ropných látek

Vyvěšeno: 17.5.2011 
Zahájení řízení k obnovenému katastrálnímu operátu
k.ú. Libuš

Vyvěšeno: 17.5.2011 
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu
k.ú. Háje

Vyvěšeno: 11.5.2011 
Záměr pronájmu části pozemku
Parc.č. 471

Vyvěšeno: 11.5.2011 
Územní rozhodnutí
Sektor B II - 1. etapa - změna

Vyvěšeno: 6.5.2011 
Územní rozhodnutí o změně umístění stavby
Obytná skupina RD Štěrboholy