Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pátek 15.1.2021, svátek má Alice

Úřední deska

Vyvěšeno: 20.2.2012 
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 13.2.2012 
Oznámení o spojení územního řízení o změně umístění stavby a řízení změny stavby před dokončením
Přístavba a stavební úpravy RD čp. 400

Vyvěšeno: 2.2.2012 
Záměr převodu práv a povinností z nájemní smlouvy
NS č. 3/2007 - pronájem části pozemku parc.č. 674/20

Vyvěšeno: 31.1.2012 
Rozhodnutí zadavatele
Park Hrušov II - zjednodušené podlimitní řízení

Vyvěšeno: 30.1.2012 
Vydání celoměstsky významných změn ÚP
Z 2001/00

Vyvěšeno: 27.1.2012 
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu
k.ú. Uhříněves

Vyvěšeno: 26.1.2012 
Oprava zřejmých nesprávností
Obytná skupina rodinných domů Štěrboholy

Vyvěšeno: 25.1.2012 
Oprava zřejmých nesprávností
Obytná skupina rodinných domů Štěrboholy

Vyvěšeno: 23.1.2012 
Oprava zřejmých nesprávností
TTC Centrum

Vyvěšeno: 20.1.2012 
Územní rozhodnutí
Tenisová nafukovací hala

Vyvěšeno: 19.1.2012 
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny územního plánu
Z 2755/00

Vyvěšeno: 16.1.2012 
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
k.ú. Stodůlky

Vyvěšeno: 16.1.2012 
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu
k.ú. Řepy

Vyvěšeno: 12.1.2012 
Oznámení o pokračování územního řízení
Rozvoj areálu spol. Autocentrum ESA a.s.

Vyvěšeno: 11.1.2012 
Územní rozhodnutí
TTC Centrum Tiskařská

Vyvěšeno: 29.12.2011 
Změna územního rozhodnutí
Informativní stožár Europark Štěrboholy

Vyvěšeno: 23.12.2011 
Výzva k podání nabídek, Park Hrušov II.
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "PARK HRUŠOV ...

Vyvěšeno: 22.12.2011 
Rozhodnutí o umístění stavby
Reklamní zařízení s elektropřípojkou

Vyvěšeno: 19.12.2011 
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú. Michle

Vyvěšeno: 14.12.2011 
Dokončení obnovy katastrálniho operátu a zahájení řízení o námitkách
k.ú. Jinonice