Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pátek 14.12.2018, svátek má Lýdie

Úřední deska

Vyvěšeno: 14.12.2006 
Stavební povolení stavby komunikace - FOC

Vyvěšeno: 6.12.2006 
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

Vyvěšeno: 30.11.2006 
Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Městská část Praha – ŠtěrboholyÚřad městské části102 00  Praha 10, Ústřední 135/15V Praze dne 30.11.2006Č.j. ÚMČ 1150/2006Vyřizuje: Vydrářová Úřad městské části Praha – Štěrboholy jako příslušný správní orgán na úseku evidence obyvatel podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., (dále jen „správní řád“)  doručuje touto veřejnou vyhláškou :OZNÁMENÍo zahájení řízení ve smyslu § ...

Vyvěšeno: 30.11.2006 
Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Městská část Praha – ŠtěrboholyÚřad městské části102 00  Praha 10, Ústřední 135/15V Praze dne 30.11.2006Č.j. ÚMČ 1091/2006Vyřizuje: VydrářováÚřad městské části Praha – Štěrboholy jako příslušný správní orgán na úseku evidence obyvatel podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., (dále jen „správní řád“)  doručuje touto veřejnou vyhláškou :OZNÁMENÍo zahájení řízení ve smyslu § ...

Vyvěšeno: 27.11.2006 
Stavební povolení FOC - veřejné osvětlení

Vyvěšeno: 23.11.2006 
Zahájení stavebního řízení Polyfunkční objekty FOC

Vyvěšeno: 20.11.2006 
Stavební povolení na kanalizaci - stavba FOC

Vyvěšeno: 7.11.2006 
Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Štěrboholy

Vyvěšeno: 27.10.2006 
Závěr zjišťovacího řízení - zařízení pro výrobu bioplynu v areálu Spalovny Malešice

Vyvěšeno: 25.10.2006 
Horkovodní přípojka pro polyfunkční objekt FOC

Vyvěšeno: 25.10.2006 
Oznámení o zahájení stavebního řízení VO FOC

Vyvěšeno: 25.10.2006 
Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Vyvěšeno: 14.2.2006 
Návrh rozpočtu městské části Praha- Štěrboholy na rok 2006

Vyvěšeno: 30.11.1999 
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 674/12 v k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 30.11.1999 
Ubytovna Argenta - vestavba podkrov - oznámení o zahájení územního řízení