Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je neděle 12.7.2020, svátek má Bořek

Úřední deska

Vyvěšeno: 12.2.2019 - 14.3.2019 
Veřejná vyhláška MHMP OÚR
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06

Vyvěšeno: 12.2.2019 - 14.3.2019 
Veřejná vyhláška MHMP OÚR
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16

Vyvěšeno: 11.2.2019 - 28.2.2019 
Návrh rozpočtu MČ Praha Štěrboholy na rok 2019
Návrh rozpočtu hlavní a ekonomické činnosti, střednědobý výhled, investiční akce

Vyvěšeno: 11.2.2019 - 28.2.2019 
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Vyvěšeno: 5.2.2019 - 14.3.2019 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01
ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 25.1.2019 - 4.3.2019 
Zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn ÚP
Z 2772/00, 2781/00, 2797/00

Vyvěšeno: 23.1.2019 - 11.3.2019 
Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP
vlna 01

Vyvěšeno: 21.1.2019 - 31.1.2019 
Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva městské části
3. zasedání ZMČ Praha - Štěrboholy se koná dne 30.1.2019

Vyvěšeno: 9.1.2019 - 25.1.2019 
Rozhodnutí - Dodatečné povolení stavby
Nové Štěrboholy 2. a 3. etapa komunikace Violková

Vyvěšeno: 2.1.2019 
Rozpočtové provizorium 2019
Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria 2019

Vyvěšeno: 17.12.2018 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
TJ Sokol Štěrboholy

Vyvěšeno: 17.12.2018 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
SK Viktoria Štěrboholy

Vyvěšeno: 4.12.2018 - 13.12.2018 
Informace o konání 2. zasedání ZMČ
Ve středu dne 12.12.2018 se koná 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Štěrboholy

Vyvěšeno: 20.11.2018 - 6.12.2018 
Záměr pronájmu pozemku části pozemku parc.č. 493 v k.ú. Štěrboholy
parc.č. 493/6

Vyvěšeno: 5.11.2018 - 21.12.2018 
Oznámení o společném jednání o návrhu změny
Z 2812/00

Vyvěšeno: 31.10.2018 - 1.11.2018 
Ustavující zasedání zastupitelstva městské části
Ve středu dne 31.10.2018 se koná ustavující zasedání ZMČ ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ ZASEDÁNÍ :    ZASEDACÍ MÍSTNOST MČ - ULICE K UČILIŠTI ...

Vyvěšeno: 31.10.2018 - 7.1.2019 
Vyhlášení Grantů hl. m. Prahy
Program na podporu projektů ke zlepšení ŽP

Vyvěšeno: 29.10.2018 - 30.11.2018 
Dražební vyhláška
Parc.č 195 v k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 26.10.2018 - 12.11.2018 
Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
Violková

Vyvěšeno: 24.10.2018 - 23.11.2018 
Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy
U 1345/00 ÚP SÚ HMP