Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je úterý 9.3.2021, svátek má Františka

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

 

Tento úvodník podzimních Štěrboholských listů píši v době, kdy v celé České republice narůstá počet onemocnění COVID 19 a prožíváme opět NOUZOVÝ STAV. Situace pro nás není lehká a pro některé naše spoluobčany může být  i psychicky náročná, ale věřím, že tuto nelehkou dobu ustojíme. Dodržujme prosím všechna nařízení, i když se někdy zdají být chaotické. Aktuální nařízení Vlády ČR, či hygienické stanice naleznete na www.sterboholy.cz v sekci NOVINKY.

Dovolte mi několik informací o dění v naší městské části. Jistě jste zaznamenali zemní práce u budovy úřadu. Vzniká tu 10 nových parkovacích míst. Hotovo by mělo být do konce listopadu. Ve spolupráci s ČEZ a.s. zde také připravujme v krátké době zřízení dobíjecího stojanu pro elektromobily. Výstavba parkoviště souvisí  s přípravou na vyhlášení architektonické studie na obnovu a rekonstrukci celého našeho parku před úřadem. Chceme, aby zde do budoucna vznikl veřejný prostor pro setkávání lidí,  kulturní akce,  pořádání např. farmářských trhů, provoz kavárny se zázemím a  dětské hřiště. Naše představa je zachovat co nejvíce zeleně v parkové úpravě a rozšířit výsadbu zeleně.  Studii chceme představit během jarních měsíců příštího roku. Do veřejné diskuse se bude moc zapojit, každý, kdo bude mít chuť se podílet na přeměně  centrální části naší obce.

V září se nám podařilo získat z magistrátu dotaci na výsadby nových stromů.  V první řadě, dosázíme nově „PLATANY“ do volné zelené plochy podél ulice Ústřední /Upravená směr Violková.  Dále znovu dosadíme nové stromy  a vyměníme uschlé stromy v parku Hrušov.  V parku Hrušov bude do konce roku osazena cesta z OC Retail Parku  Kutnohorská směrem k MŠ Pod Areálem  čtyřmi solárními lampami. Vzor jsme našli v Malešickém parku, který je takto již několik let nasvícen. (foto)

Co je nového, kromě distanční výuky v ZŠ a MŠ? Jak jsme již informovali dříve, od 1. 1. 2021 dochází k rozdělení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha 10- Štěrboholy na dvě samostatné organizace – Mateřskou školu a Základní školu. Z tohoto důvodu v říjnu proběhlo výběrové řízení na ředitele/ku Mateřské školy. Ve výběrovém řízení  konkurzní komise doporučila zastupitelstvu pro výkon této funkce stávající zástupkyni pro MŠ.

Přeji Vám mnoho zdraví a pozitivních myšlenek. 

 

František Ševít - starosta