Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je neděle 20.5.2018, svátek má Zbyšek

Slovo starosty

 

Vážení spoluobčané.
V každém čísle Štěrboholských listů se v úvodu věnuji  dění v naší městské části. Nejinak tomu bude i dnes. 
Od konce září probíhá stavba nové budovy úřadu MČ. Při výkopových pracích stavebníci narazili na původní základy a sklepení statku  z 18 století.  Byl přivolán archeolog, který konstatoval, že se z pohledu archeologie nejedná o zájmové stavby. Nicméně bylo nutné projekčně překreslit  založení stavby a základy, což znamenalo mírné zdržení samotné realizace.
Na konci listopadu byla podepsána smlouva se zhotovitelem rekonstrukce a přístavby Základní školy.
Staveniště bylo předáno dne  24. 11. 2017. Do užívání byla předána nová přístupová cesta do školy  –  z boku zahrady školy v ulici Ve Stráni. Nový vchod do budovy je zadním schodištěm ze zahrady. Žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy byli s touto situací včas obeznámeni. Mimo provoz je parkoviště před školou. Ke krátkodobému parkování lze využít parkoviště u sportovní haly a ulice přilehlé ke škole. 
Realizace přestavby bude trvat dle smlouvy 70 týdnů. Vím, že přestavba školy přináší mnoho změn a komplikací, ale varianta přestavby „za běžného provozu“ je určitě přijatelnější než přesun žáků do okolních škol. Prosím tedy o shovívavost a trpělivost jak rodiče dětí,  tak zaměstnance školy.
Objevilo se několik dotazů, zda „nová škola“ bude pouze prvostupňová nebo i druhostupňová. Současné zastupitelstvo se v přípravě projektu zabývalo finanční náročností této přestavby. Původní projekt z roku 2006 počítal s přestavbou ZŠ na devítiletou. Finanční rozpočet se pohyboval v řádu 180 mil. Kč.  Tyto finanční prostředky se nám však  nepodařilo získat, proto jsme se rozhodli jít cestou úpravy projektu na „úspornější“ variantu, tak aby bylo reálné požadované finanční prostředky na realizaci zajistit.  Původní projekt byl přepracován, tak aby budova splňovala požadavky na sice prvostupňovou, ale moderní, plně vybavenou základní školu.  Z rozpočtu hl. m. Prahy se  mi podařilo v roce 2016 získat potřebných 88 mil. Kč, delší dobu trvalo vyřízení stavebního povolení. V letošním roce proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.
Myšlenku devítileté základní školy jsme v letošním roce ještě jednou důkladně zvážili. Vyhodnotili jsme všechny dostupné informace, konzultovali věc s ředitelkou ZŠ.  Rozšíření základní školy o 2. stupeň je z hlediska financí poměrně náročné. Je nutné zřízení odborných učeben, navyšuje se počet zaměstnanců, jak pedagogických, tak provozních. Z personálního hlediska má druhý stupeň svá specifika. Učitelé na 2. stupni jsou již specializovaní na jednotlivé učební předměty a při současném tragickém nedostatku pedagogů by bylo velmi obtížné při počátečním  malém počtu tříd (1. rok jedna šestá třída, 2. rok jedna šestá třída a jedna sedmá třída atd.) zajistit dostatečné úvazky učitelů. Proto se zastupitelstvo rozhodlo pro zachování málotřídní školy rodinného typu. 
Na závěr vás všechny srdečně zvu na Sousedský ples, pořádaný ve spolupráci TJ Sokol Štěrboholy a MČ Praha Štěrboholy dne 27. ledna 2018  a Dětský karneval a Maškarní bál pro dospělé dne 24. února 2018. 
Přeji  Vám klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel a do Nového roku 2018 mnoho osobních i pracovních úspěchů.


František Ševít - starosta