Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pondělí 16.7.2018, svátek má Luboš

Slovo starosty

Milí spoluobčané,

Po poměrně dlouhé zimě si konečně užíváme teplého počasí, které nás vyzývá k vycházkám, sportovním aktivitám, ale také k práci na zahrádkách, chatách a chalupách. Pilně se pracuje i na všech stavbách v městské části..

Dokončuje se hrubá stavba nové budovy úřadu městské části. Termín dokončení je plánován na červenec 2018. V poslední době se mnoho z Vás ptá, co bude ve věži na budově úřadu. Na všech čtyřech stranách věže budou umístěny  analogové hodiny. Tento charakteristický radniční prvek vznikl na základě dohody s architekty z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Kanceláří veřejného prostoru. Zajímavostí je, že hodinový stroj dodává rodinná firma, která se mimo jiné stará o hodinový stroj Pražského orloje. 

Rychle postupují  také práce na  budově základní školy. Stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem přestavby. V současné době je dokončena většina bouracích prací na stávající budově, betonují se podlahy.  Stavbu za Městskou část odborně dozoruje externí firma SGS a.s.  Předpokládaný termín dokončení je červenec 2019.

Na posledních veřejných zasedáních zastupitelstva MČ v roce 2018 proběhly otevřené diskuse s občany. Jedno z diskusních témat byla pokračující stavba FINEP Malý Háj. Developer přišel se záměrem ve východní části stavby změnit projekt z původních řadových rodinných domů na domy bytové o 2-7 patrech. Tyto domy by stály necelých 70 metrů od stávajících domů v ulici Pod Areálem, a to na již zvýšeném terénu.  Důvodem navýšení terénu  je odkanalizování celé oblasti směrem do Dolních Měcholup. Již před veřejnou diskusí zastupitelstvo zaujalo odmítavé stanovisko k této změně a informovalo o něm developera. Zamítavé stanovisko bylo také podpořeno Peticí proti této výstavbě, ke které se připojilo přes 100 místních obyvatel zejména z nejbližšího okolí stavby projektu Malý Háj. V současné době trváme na zachování linie řadových domů v celé řadě nad stávající výstavbou v ulici Pod Areálem.

Dalším veřejně projednávaným tématem, byl  NÁVRHU STUDIE VRÚ – (Velké rozvojové území – Štěrboholy, Dolní Měcholupy a Dubeč) Jedná se o materiál, který bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy v této lokalitě, která je přes 25 let vedena jako územní rezerva. Pokud bude na Magistrátu tato změna schválena a zapracována,  budeme mít jasnou představu a pravidla o tom, jak se bude naše městská část rozvíjet v dalších 20-30 letech. Rozvojem se myslí především zástavba rodinných domů či bytových domů s maximální výškou do 3 pater. S tímto rozvojem vznikne i nová dopravní infrastruktura a tzv. obchvat Štěrbohol směrem od Dubče s přímým napojením na Jižní spojku. (viz mapa) Ve výhledu se počítá i s dalším školským zařízením na tomto území. Tato studie vzniká ve všech třech městských částech souběžně, společně  bude předána na IPR Praha a měla by se promítnout  do nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy.

Právě se dokončuje realizace nového FIT-Parku v Parku HRUŠOV, kde si budou moci při procházkách či jiných sportovních aktivitách zacvičit mladí i ti dříve narození. FIT park vzniká za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.  Do parku Hrušov plánujeme v budoucnu i herní sestavu pro děti. Postupně se také snažíme zvyšovat v parku podíl zasazených stromů.

Koncem března jsem jako člen hodnotící komise spolu se starostou a místostarostkou Prahy 15 vybíral  NEJHEZČÍ TULIPÁN v Europarku . Výběr byl velice těžký, neboť tulipánů ze základních škol Prahy v Europarku vykvetlo opravdu hodně. Na vítězi jsme se shodli jednomyslně. První cenou pro vítěznou třídu byl společný zájezd na pohádkový zámek Moritzburg v Německu. 

Rád bych upozornil na výjimečnou akci v prostorách nákupního centru Europark. Vernisáží zde byla zahájena výstava obrazů Emila Filly a jeho žaček Aleny Antalové a Daniely Benešové. Lákadlem byl zejména obraz Zátiší s jahodami, který dosud nebyl veřejně vystaven. Jak řekl organizátor této malé výstavy: Když lidé nejdou za kulturou, musí kultura přijít za nimi tam, kam chodí nejvíce – do nákupního centra.  Zajímavá myšlenka a zajímavé obrazy

 


František Ševít - starosta