Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je neděle 12.7.2020, svátek má Bořek

Slovo starosty

 

 

Vážení a milí spoluobčané.

 

Počasí zatím vládne podzim, ale za dveřmi již čeká zima. Zvolna se chystáme na první adventní neděli, která letos připadá na 1. prosince.

 

Dovolte mi připomenout jednu z tradic, spjatých právě s Adventem.

 

Symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu. V České republice a v katolických zemích se zdobí nejčastěji čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové nebo modré a jedna růžová. Fialová nebo modrá barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání.

 

Dříve se věnce zavěšovaly na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na stůl. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

 

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

 

Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

 

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den.

 

Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost.

 

Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický význam. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí podobou vzdálil od podoby původní, stále má ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky.

 

Štěrboholy si připomenou adventní čas ve čtvrtek 28. listopadu 2019, a to  dvěma akcemi. První bude Adventní zastavení, které se tradičně koná v Základní škole Štěrboholy - v letošním roce ovšem  nově na centrálním schodišti u hlavního vstupu do školy. Další akcí bude Adventní program pořádaný seskupením občanů  RŠtěrboholští, Rodinným centrem Klubiště a Městskou částí Praha  Štěrboholy v parku u budovy úřadu MČ.

 

V neděli 8. prosince 2019  pořádá SK Viktoria Štěrboholy v restauraci Na hřišti tradiční  Mikulášskou besídku pro děti a v pátek 13.12.2019 se na stejném místě setkají naši senioři.

 

 

 

Přeji všem klidný závěr letošního roku a šťastné vkročení do roku nového.

 

 

 

Starosta – František Ševít

.