Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pátek 7.5.2021, svátek má Stanislav

Slovo starosty

 

Vážení občané,

Přinášíme Vám nové informace v začínajícím jarním období. Situace kolem Covidu19 není jednoduchá, a zajisté jste všichni těchto informací ze všech možných médii plni. Vládní nařízení, se zdají býti chaotická, nouzový stav střída pandemický zákon.  Jestli Vás mohu, ze svého místa vyzvat k maximální ohleduplnosti k sobě i ostatním, snížení sociálních kontaktů na minimum a přečkat tuto dobu ve zdraví.   K ostatnímu dění v naší městské části mohu sdělit následují informace. S koncem zimy, a v závěru krutých mrazů a pak oteplení, dochází, jako každoročně k lokálním haváriím na vodovodním řadu. Nejvíce si užili asi občané ulic K Učilišti, Nepravidelná. Poslední dny dávají zabrat jak správci sítě, tak i Vám. Bohužel se v této lokalitě nalézá jedno z nejstarších vedení vodovodu v naší Městské části.  Před 15 lety, kdy naše MČ zde opravovala dešťovou kanalizaci, která je v naší správě, tak jsme vyzvali správce – PVK k možné výměně na celém úseku. V tu dobu, se k akci nepřipojili a toto jsou nyní důsledky. V rámci chystané výstavby (CHAROUZ) v ulici K Učilišti, jsem vyzval investičního ředitele PVK, k možné spolupráci s investorem. V době, kdy píši tento úvodník jsem ještě neobdržel odpověď.  Doufám, a budeme s kolegy dělat vše pro to, aby se v budoucnu situace v této lokalitě zlepšila. Stavba investora  NEOCITY – bude zahájena s největší pravděpodobností v květnu 2021.

 

Přípravy na zahájení provozu II. stupně Základní školy Štěrboholy jsou v plném proudu. Společně s vedením školy pracujeme na tom, abychom od 1.9.2021 otevřeli jednu třídu 6.ročníku již u nás. V letních měsících nás čeká vybavení nové kmenové 6.třídy. Přesun a vybavení počítačové učebny a vybavení nové jazykové – multimediální učebny. V dalším roce 2022, budeme pracovat na vybudování nové společné učebny pro fyziku, chemii a přírodovědu – v suterénu bývalé družiny. Novou učebnu kreslírny – bývalá tělocvična a také vybavení kuchyněk na obor vaření a pracovní dílny. Spolupracujeme s projektanty a firmou, která se zabývá právě realizacemi těchto speciálních učeben. Financování předpokládáme, částečně z vlastních zdrojů a také možné dotace z MŠMT na modernizaci a rozvoj školství. V suterénu dojde i na rekonstrukci venkovních záchodů přístupných i ze zahrady školy.

 

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme schválili rozpočet MČ na rok 2021 v celkové výš 25.455.500,- Kč jako schodkový. Schodek ve výši 481.500,- Kč je způsoben nedočerpanou dotací z vedlejší hospodářské činnosti (VHA) z minulého období. Zvukové záznamy ze ZMČ najedete na www.sterboholy.cz

Na investice počítáme s následujícími akcemi:  Oprava a odvodnění mlatových cest v Parku Hrušov, dopojení zámkové dlažby na chodníku pod Lidlem, stavební úpravy na nových přechodech v ulici Pod Areálem, Smart WC do Parku Hrušov, Nové venkovní WC a sklad hraček v MŠ ŠTĚRBOHOLY, Dovybavení učeben a stavební úpravy pro 2.stupeň ZŠ Štěrboholy. Stavební úpravy v Tělocvičně ulice Granátnická. Příprava dokumentace projektu Komunitního centra v ulici K Učilišti.  Dále finance na údržbu chodníků a nutných oprav na komunikacích, dešťové kanalizaci v naší správě a postupné úpravy a zakrytí míst na nádoby pro tříděný odpad.

Přeji Vám pokud je to možné, pevné zdraví a sil do jarních měsíců.                 F.Ševít- starosta