Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pondělí 20.11.2017, svátek má Nikola

Slovo starosty

 

Milí  spoluobčané.
Prázdniny a letní dovolené nám i v letošním létě utekly jako voda. Děti čeká škola, nás dospělé nové pracovní úkoly. 
Městskou část čeká na podzim zahájení realizace dvou velkých akcí.
První je výstavba nové budovy úřadu MČ.  Realizaci stavby provádí firma EDIKT a.s. České Budějovice,  která vyhrála vyhlášené výběrové řízení. Koncem srpna došlo k oplocení staveniště. Stavební práce by měly začít v průběhu září. Chci ujistit všechny občany, že stavba budovy ukrojí opravdu jen malou část zeleně. Pravdou je, že bude nutné vykácet několik dřevin. Bohužel jinak to nejde, neboť jsme se snažili budovu umístit co nejvíce k ulici Ústřední, abychom zachovali co největší ucelený prostor zeleně, který MČ využívá pro své zejména kulturní akce,  a právě podél ulice Ústřední je stromů nejvíce. 
Druhou akcí je přestavba základní školy. Od poloviny července probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Přestavba ZŠ Štěrboholy“. Termín podání nabídek končí 6. 9. 2017, dále poběží zákonné lhůty a procesní postupy,  které povedou k uzavření  smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení. Poté mohou začít stavební práce. 
Vzhledem k tomu, že základní škola obdržela ve zkráceném schvalovacím řízení na MŠMT souhlas s navýšením kapacity základní školy, mohla uspokojit všechny rodiče, které přivedli v dubnu své děti k zápisu,  a otevřít v nadcházejícím školním roce 2017/2018 dvě první třídy s celkovým počtem 35 žáků.  Městská část ve spolupráci s vedením školy zajistila během letních prázdnin úpravu a vybavení nové učebny a přemístění počítačové učebny do nově upravených prostor.  
Od července se nám  všem zkomplikovala dopravní situace v obci  dlouhodobě plánovanou stavební akcí „Rekonstrukce Ústřední v úseku od Novoštěrboholské k Upravené“. Dojde k výměně povrchů, vybudování nové kanalizace, chodníků a nové zastávky autobusu ve směru do centra. U zastávky bude  nově zbudován osvětlený přechod pro chodce se zvýšeným prahem z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Stavbu provádí a financuje odbor OTV Magistrátu hl. m. Prahy. Městská část je pouze účastníkem, při koordinaci stavby i při kontrolních dnech ji zastupuje člen zastupitelstva p. Čikara. První dny zahájení akce byly poněkud chaotické, některá dopravní značení se musela dodatečně upravovat. Postupem času se  se situace  zklidnila. Termíny se snažíme osobním jednáním zkrátit, tak aby rekonstrukce byla dokončena v co nejkratším termínu.  Chápu, že někteří obyvatelé obce měli a mají ztížený přístup ke svým domovům,  ale tento poslední úsek komunikace Ústřední si opravu skutečně zasloužil, navíc jsme na tuto opravu čekali  již od roku 2010. Podrobné informace o rekonstrukci naleznete na webu  a v informačních skříních MČ.
V podzimních měsících dojde také k výměně umělé trávy ve Sportovním areálu Štěrboholy. Umělý povrch na fotbalovém hřišti je používán  11 let a nesplňuje již kvalitativní nároky na pořádání fotbalových zápasů, často dochází při deštích k zaplavování hřiště a tím k omezení jeho využití. Výměnu trávníku hradí MČ z vlastních zdrojů – z výnosů z komerčního nájemného ze Sportovního areálu. 
Zastupitele městské části čeká v nebližším období rozhodnutí o záměru využití majetku získaného vypořádáním s rodinou Propperových. Jedná se o dva objekty v ulici K Učilišti (bývalý statek vedle zasedací místnosti a rozpadlý domek vedle Klubiště) a tenisový kurt v ulici Měcholupská.


František Ševít - starosta