Nová nádoba na sběr jedlých olejů a tuků

Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky, je již nově umístěna na stanovišti separovaného odpadu v ulici U školy - vedle fotbalového hřiště.
Jak správně třídit olej naleznete zde:
SKMBT_C224e21111112370_0001-1.jpg

SKMBT_C224e21111112370_0002.jpg