Vítání občánků 2021

Vítání občánků ve Štěrboholech
Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich rodiče a prarodiče ke slavnostnímu uvítání občánků, které  připravujeme na 8. září 2021. Akce je určena dětem s trvalým pobytem v městské části Praha – Štěrboholy.
 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, aby kontaktovali Úřad MČ Praha – Štěrboholy telefonicky na tel. č. 608 580583, e-mailem na adrese jana.vydrarova@mcsterboholy.cz nebo osobně či poštou na adrese Praha 10,  Ústřední 527/14, PSČ 102 00 nejpozději do 15.8.2021. Pozvánku Vám zašleme včas na Vámi uvedenou adresu.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.                                                Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ