Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pátek 14.5.2021, svátek má Bonifác

S čím na Prahu 15

Městská část Praha 15 vykonává pro občany MČ Praha – Štěrboholy tyto správní agendy:

Silniční správní úřad

omezení provozu na komunikacích, připojení nemovitostí, veřejné účelové komunikace, vyhrazená parkovací stání, invalidní stání, prodejní zařízení, stánky atp., čistota komunikací, MHD, vraky, stavební zábory, dopravní značení,výkopová povolení, stanoviska k projektové dokumentaci, maloplošné reklamy

Stavební úřad

stavební povolení, změny stavby, změny užívání stavby, kolaudace staveb, státní stavební dohled, havárie staveb, povolení reklamních zařízení, porušení stavebního zákona

Matriční úřad, občanské průkazy, evidence obyvatel a cestovní doklady

rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, osvědčení o státním občanství, užívání a změna jmen či příjmení, určení otcovství, vystavování občanských průkazů a cestovních dokladů

Živnostenské podnikání

ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, vydávání, provádění změn a rušení živnostenských oprávnění, vydávání osvědčení, opisy, vedení živnostenského rejstříku, kontrola tržního řádu a kontrola dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem

Dávky státní sociální podpory sociální zabezpečení

poskytování a výplata jednorázových a opakujících se dávek sociální péče, vydávání označení motorových vozidel zdravotně postižených občanů, poskytování jednorázových dávek pro zdravotně postižené občany, přijímání žádostí do domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou, poskytování a výplata dávek státní sociální podpory, poskytování pomoci občanům společensky nepřizpůsobivým a občanům ve výkonu vazby nebo trestu, péče o rodinu v situacích, kdy dojde nebo je ohrožen zájem nezletilých dětí při selhání rodičovské péče (funkce kolizní opatrovník, náhradní rodinná péče atd.) a v případech výchovných problémů při závadovém chování a úmyslném páchání trestné činnosti nezletilých a mladistvých, veřejný opatrovník

Kontakt:
Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1,109 00 - Praha 10 - Horní Měcholupy
telefon: 281003111
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
internetová adresa: www.praha15.cz