Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je čtvrtek 13.5.2021, svátek má Servác

Úřední deska

Vyvěšeno: 12.3.2018 - 22.3.2018 
Informace o konání 33. zasedání ZMČ
Ve středu dne 21.3.2018 se koná 33. zasedání zastupitelstva městské části

Vyvěšeno: 9.3.2018 - 18.4.2018 
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2832/00

Vyvěšeno: 7.3.2018 - 26.3.2018 
Opatření obecné povahy
Nepravidelná, Nedokončená - stavba vodovodní přípojky

Vyvěšeno: 5.3.2018 - 20.4.2018 
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn
Společné jednání a vystavení návrhů změn ÚP

Vyvěšeno: 5.3.2018 - 21.3.2018 
Závazné stanoviska MZP k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Záměr I/12 Běchovice - Úvaly

Vyvěšeno: 2.3.2018 - 18.4.2018 
Oznámení o společném jednání o návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Vyvěšeno: 1.3.2018 - 19.3.2018 
Záměr prodloužení doby nájmu Měcholupská
Nájem nebytových prostor Měcholupská

Vyvěšeno: 1.3.2018 - 19.3.2018 
Záměr prodloužení doby nájmu Bigboard
parc.č. 674/20 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 1.3.2018 - 19.3.2018 
Záměr prodloužení doby nájmu Bigboard 2
parc.č. 674/12 k.ú. Štěrboholy

Vyvěšeno: 21.2.2018 - 15.3.2018 
Oznámení Exekutorského úřadu Klatovy
Dražba se nekoná

Vyvěšeno: 17.2.2018 - 4.4.2018 
Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje HMP
Oznámení o konání společného jednání

Vyvěšeno: 16.2.2018 - 5.3.2018 
Posuzování vlivů na životní prostředí
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 OP Praha pól růstu ČR 2014 - 2020"

Vyvěšeno: 12.2.2018 - 14.3.2018 
Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP
Vlna 12 ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 7.2.2018 - 27.2.2018 
Informace o 32. zasedání ZMČ
V pondělí 26.2.2018 se koná 32. zasedání zastupitelstva městské části Praha- Štěrboholy

Vyvěšeno: 7.2.2018 - 23.2.2018 
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Stavba "Komunikace", která je součástí stavby Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy

Vyvěšeno: 24.1.2018 
Návrh rozpočtu městské části Praha - Štěrboholy na rok 2018
Návrh rozpočtu MČ 2018

Vyvěšeno: 22.1.2018 - 7.2.2018 
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Bytové domy H1,H2,H3,H4,H5 a přilehlá infrastruktura

Vyvěšeno: 19.1.2018 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému badmintonovému svazu

Vyvěšeno: 21.12.2017 - 29.1.2018 
Oznámení o době a místu konání voleb
Volba prezidenta České republiky 2018

Vyvěšeno: 18.12.2017 - 16.3.2018 
Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Klatovz