Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pátek 14.5.2021, svátek má Bonifác

Úřední deska

Vyvěšeno: 23.4.2013 - 28.5.2013 
Veřejná vyhláška
FÚ pro hlavní město Prahu

Vyvěšeno: 19.4.2013 - 7.5.2013 
Oznámení o zahájení řízení
Komunikace Nové Štěrboholy - 2. a 3. etapa

Vyvěšeno: 15.4.2013 - 25.4.2013 
Informace o konání 21. zasedání ZMČ
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městské části

Vyvěšeno: 15.4.2013 - 2.5.2013 
Závěr zjišťovacího řízení
Posuzování vlivů koncepce "Revidovaný Operační program Praha - Konkurenceschopnost, verze 4.0" na životní prostředí

Vyvěšeno: 8.4.2013 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Vyvěšeno: 8.4.2013 
Návrh závěrečného účtu městské části za rok 2012
Rok 2012

Vyvěšeno: 3.4.2013 - 19.4.2013 
Záměr prodloužení doby nájmu pozemku
parc.č. 375/1 - AgE

Vyvěšeno: 3.4.2013 - 20.5.2013 
Veřejná vyhláška - oznámení
Zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelńý rozvoj území Zásad územního rozvoje hlavního města ...

Vyvěšeno: 26.3.2013 - 26.4.2013 
Exekuční příkaz
DRUSOMITA s.r.o.

Vyvěšeno: 21.3.2013 - 8.4.2013 
Územní rozhodnutí - vedení 110 kV
Malešice - Běchovice - Měcholupy SO02

Vyvěšeno: 21.3.2013 - 8.4.2013 
Oznámení zahájení územního řízení
Vedení 110 kV Malešice-Běchovice-Měcholupy

Vyvěšeno: 21.3.2013 - 22.4.2013 
Oznámení zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu
k.ú. Čimice

Vyvěšeno: 15.3.2013 - 3.4.2013 
Rozhodnutí o umístění stavby "rodinný dům"
parc.č. 140/2, 140/4, 486/1

Vyvěšeno: 13.3.2013 - 19.4.2013 
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hl.m. Prahy
Metropolitní plán

Vyvěšeno: 12.3.2013 - 21.3.2013 
Informace o 20. zasedání ZMČ
20. zasedání zastupitelstva konané dne 20.3.2013

Vyvěšeno: 12.3.2013 - 13.4.2013 
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu
k.ú. Řepy

Vyvěšeno: 28.2.2013 - 2.4.2013 
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu
k,ú. Čimice

Vyvěšeno: 21.2.2013 
Návrh rozpočtu na rok 2013
2013

Vyvěšeno: 21.2.2013 
Návrh rozpočtu 2013 - ekonomická činnost
VHČ

Vyvěšeno: 21.2.2013 - 11.3.2013 
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Hana Bromová