Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
„Jednota naše vznikla za součinnosti bratrské
Tělocvičné jednoty „Sokol ve Strašnicích“.
Pohnutky byly následující: Většina nynějších
členů byla dříve členy bratrské Jednoty v Dolních
Měcholupech a to již od jejího založení od
r. 1918.


Celé slovo

Zastupitelstvo

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠTĚRBOHOLY byli dne 31. 10. 2018 řádně zvoleni noví členové.

Členové zastupitelstva

Slovo starosty


Vážení spoluobčané,
„Jednota naše vznikla za součinnosti bratrské
Tělocvičné jednoty „Sokol ve Strašnicích“.
Pohnutky byly následující: Většina nynějších
členů byla dříve členy bratrské Jednoty v Dolních
Měcholupech a to již od jejího založení od
r. 1918. Bratři, sestry, dorost i žactvo chodilo
na počátku pravidelně do cvičení do Dolních
Měcholup.Celé slovo starosty

iconMobilní rozhlas

Pro informace z této samosprávy už nemusíte chodit na úřad nebo sledovat obecní vývěsku. Na nástěnce najdete všechny důležité zprávy, které obce a města posílají svým občanům přes Mobilní Rozhlas.Více o mobilním rozhlasu.