Developerské projekty ve Štěrboholech

Zde budou uveřejňovány připravované či probíhající developerské projekty v naší městské části 

1) FINEP - EURO PARK PRAHA - MALÝ HÁJ - katastr Štěrboholy/D.Měcholupy - probíhajcíc či přpravované projetky

    podepsaná smlouva o spolupráci. Probíhající jednání na dalším postupu ve spolupráci MĚSTO x D.MĚCHOLUPY nad rozvojem v lokalitě na katastru D.M.
    Květen 2022 - VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ KOMPROMISNÍ VARIANTY, ZÁSTAVBOVÉ ÚZEMÍ k.u. D.Měcholupy, zpracovatel IPR PRAHA - URM.

2) JURIS REAL - řadové rodiné domy ulice Pod Areálem - vydané SP-21 domů a komunikace (bývalý EURODEVELOPMENT)

    Stav k 31.10.2021 - zahájení realizace II.etapy.

3) NEOCITY - bytové  domy - ulice K učilišti (CHAROUZ-Lakovna)(REZIDENCE ŠTĚRBOHOLY) - studie, příprava UR, 01-2019 rozhodnutí o demolici stávající haly, 13.3.2019 ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, 19.6.2019 ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.
stav k 30.8.2020 - na jaře 2020 převzal projekt nový investor  NEOCITY - 8.9.2020 se na ZMČ schvaluje - SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Rozhodnutí STAVEBNÍ POVOLENÍ  zveřejněno na uřední desce MČ 7.12.-23.12.2021
06/2021-  REALIZACE STAVBY

4) "OPRAVA A DOKONČENÍ PROTIHLUKOVÉHO VALU ŠTĚRBOHOLY"- PODÉL JÍŽNÍ SPOJKY  při ul. Štěrboholské spojka   ... studie proveditelnosti, EIA, 08/2020 
 projednávání v komisi výstavby MČ 08/2020 -  v září 2020 - proběhla veřejná prezentace pro občany Štěrbohol.
UR podán na stavební odbor MČ Praha 15  - LEDEN 2021,
DNE 4.11.2021 - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPLEČNÉHO ŘÍZENÍ,  ZÁŘÍ 2022 - ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ NA REALIZACI

5) PŘÍPRAVA NA REKONSTRUKCI KOMUNIKACE K LESÍKU ( investorem je Magistrát hl.m.Prahy) STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - 2021 - předběžný termín realizace rok 2022

6) INFORMACE K ZÁKLADNÍ ŠKOLE a její přípravě na rozšíření 2.stupně.
v příloze najdete dokumenty, které předcházely samotné rekonstrukci a postupné informace, které nás vedou k přípravě na rozšíření druhého supně výuky ve stávajích prostorách ZŠ.

7) REZIDENCE ŠTĚRBOHOLY- PŘI ULICI ÚSTŘEDNÍ (TUKAS)  v roce 2018-19 proběhla veřejná prezentace záměru pro přímé sousedy.
V současné době je územní řízení ze strany Stevebního úřadu P15 přerušené s tím, že je potřeba ze strany projektanta doplnit do projektové dokumentace DUR požadované údaje SÚ, dále chybí některá propadlá stanoviska správců IS, z DOSS chybí OD ÚMČ Praha 15.

8) OÁZA ŠTĚRBOHOLY - POD VALEM - TEMPUS-DEVELOPMENT a.s.
01-03/2022 - prvotní studie ZÁMĚRU výstavby bytových domů, poslední verze k 3.3.2022 103 bytových jednotek v 5 domech odhad 254 osob. Ke Studii vznesla MČ připomínky, které se budou zapracovávat. VEŘEJNÁ PREZENTACE PRO OBČANY proběhne  24.5.,25.5 a 26.5.2022 od 14:00-18:00  v zasedací místnosti úřadu MČ, Ústřední 527/14, tak aby se se studii mohla seznámit nejširší veřejnost, na prezentaci budou zástupci developera a projektantů.

9) POLYFUNKČNÍ HALA ŠTĚRBOHOLY - NEDOKONČENÁ (proti  Cihelně) BRE ŠTĚRBOHOLY, s.r.o.
2020-2021 - přípravné projekční práce, podzim 2022 - stavební povolení. Platný uzemní plán od roku 1999, říká že na části pozemku při komunikaci Nedokončená oranžová barva SV-C (všeobecná smíšená stavební plocha) Na zbytku směrem k Jahodnici je ZP (Zeleň parková) a ZMK ( Zeleň městská krajinná) dle platných podmínek. V návrhu Metropolitního plánu, stávající stav potvrzuje i na základě připomínek MČ Štěrboholy. Výjezd do areálu i z areálu je do ulice Nedokončená. S přikázaným směrem pro LKW mimo Štěrboholy. MČ vznášela požadavky i na ochranu zeleně mezi (Polyfunkční halou ) a domy v Jahodnici. Taktéž zadní stěna směrem k domům má mít prvky pokryvné pnoucí zeleně na fasádě. Celý proces řešil stavební úřad Prahy 15 včetně povolovacích procesů.
 

Soubory ke stažení