Developerské projekty ve Štěrboholech

Zde budou uveřejňovány připravované či probíhající developerské projekty v naší městské části 

1) FINEP - EUROPAPARK - MALÝ HÁJ - katastr Štěrboholy/D.Měcholupy - probíhajcíc či přpravované projetky

    stav k 30.8.2020 -  shoda na SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI - termín schvalování v zastupitelstvu MČ 8.9.2020. V týdnu od 24.8. bude smlouva veřejně k dispozici - včetně povinných příloh ! 

2) EURODEVELOPMENT - řadové domy ulice Pod Areálem - vydané SP-13 domů, uzemní řízení na dalších 11 domů a komunikace

    Stav k 30.8.2020 - příprava kolaudace 13 domů.  Převzetí projektu novým investorem - probíhají jednání s vlastníky a příprava jednání s MČ - nad druhou etapou projektu.

3) REZIDENCE ŠTĚRBOHOLY - Bytové domy ulice Pod Areálem - KOLAUDACE 06/2020 

4) CODECO - bytové  domy - ulice K učilišti (CHAROUZ-Lakovna)(REZIDENCE ŠTĚRBOHOLY) - studie, příprava UR, 01-2019 rozhodnutí o demolici stávající haly, 13.3.2019 ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, 19.6.2019 ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.

stav k 30.8.2020 - na jaře 2020 převzal projekt nový investor  CITY-NEO - 8.9.2020 se na ZMČ schvaluje - SMLOUVA O SPOLUPRÁCI,

Rozhodnutí STAVEBNÍ POVOLENÍ  zveřejněno na uřední desce MČ 7.12.-23.12.2021

5) PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZEMNÍHO VALU - PODÉL JÍŽNÍ SPOJKY ... studie proveditelnosti, EIA, 08/2020 

    projednávání v komisi výstavby MČ 08/2020 -  v září 2020 - proběhla veřejná prezentace pro občany Štěrbohol.

    UR podán na stavební odbor MČ Praha 15  - LEDEN 2021

6) INFORMACE K ZÁKLADNÍ ŠKOLE a její přípravě na rozšíření 2.stupně.

     v příloze najdete dokumenty, které předcházely samotné rekonstrukci a postupné informace, které nás vedou k přípravě na rozšíření druhého supně výuky ve stávajích prostorách ZŠ.
 

Soubory ke stažení