Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém vydání Štěrboholských listů, v této jarní době plné naděje a nových začátků.
Doufám, že jste letošní brzké Velikonoční svátky prožili radostně a vesele, tak jak tomu má v jarních dnech být.
Rád bych se krátce ohlédnul za minulým rokem a poděkoval Vám všem za Vaši podporu a účast na Adventu ve Štěrboholech, který byl nejen příležitostí k setkání, ale také, díky spolku Štěrboholští, skvěle zorganizovanou akcí.
Také Adventní zpívání s protagonisty Státní opery Praha mělo své diváky. Koncem letošní mírné zimy proběhl náš tradiční Sousedský ples a Dětský karneval.
Městská část má již schválený rozpočet na rok 2024. Rozpočet je schválen jako schodkový v objemu příjmů ve výši 34 883 200,00 Kč, objem výdajů ve výši 35 200 000,00 Kč.
Schodek ve výši 316 800,00 Kč je kryt financemi z hospodaření z minulých let.
Čekají nás investice do oprav chodníků a komunikací. Výstavba nového přechodu pro chodce v ulici Pod areálem, kde se již brzy bude vybírat zhotovitel ve výběrovém řízení. Dále budeme podnikat další kroky ke zpracování nové
podoby veřejného prostoru a parku u budovy
úřadu MČ. Během letních prázdnin nás čeká částečná rekonstrukce tělocvičny v Granátnické ulici. O dalších investičních záměrech se dozvíte dále na stránkách našeho časopisu nebo aktuálně na webu MČ a sociálních sítích. Přivítáme zapojení Vás občanů do přípravy projektů, tak jak jsme si schválili v rozpočtu na rok 2024. Věřím, že s Vaší podporou a spoluprací dokážeme využít prostředky efektivně a prospěšně
pro rozvoj Štěrbohol.
Srdečně vás zvu na akci Čarodějnice ve Štěrboholech, která se koná 30. dubna 2024, a také na otevření pohádkového parku Hrušov, tentokrát s Wednesday Addams. Bude to odpoledne plné tvoření a dovádění nejen pro děti, ale i Vás rodiče. Začátkem června k nám opět zavítá na několik dní tradiční Štěrboholská pouť.
Těším se na společná setkání s vámi v nadcházejícím období.

František Ševít, starosta MČ Štěrboholy