Slovo starosty

Milí spoluobčané,

začaly nám prázdniny a doba letních dovolených.  Všichni pravděpodobně toužíme, po jarní epidemii COVIDu a všech vládních i nevládních opatřeních,  řádně si odpočinout a nabrat nové síly.
Městská část Štěrboholy však během letních měsíců „neodpočívá“. Probíhá zde několik investičních akcí. Především jsou to stavební úpravy v základní škole, související s otevřením 2. stupně základního vzdělávání, resp.  6. ročníku.  V mateřské škole proběhne výměna povrchů v šatnách  a výdejnách stravy. Budou vymalovány vnitřní prostory, proběhnou i úpravy na školní zahradě.
V tělocvičně v ulici Granátnická probíhá výměna oken a stavební úpravy vnitřních prostor.
V parku Hrušov dokončujeme úpravy mlatových cest.
V parku Hrušov jsme instalovali venkovní stůl na stolní tenis. Chceme zde také realizovat tzv.  zážitkový chodník. Od občanů registrujeme požadavek na pítka a mlžítka, bohužel po místním šetření se zástupcem Veolia Praha se v potřebných lokalitách  (Hrušov a park před budovou úřadu MČ) nenašel vhodný hydrant na instalaci takového zařízení. Bude nutné to řešit samostatným projektem nové přípojky vodovodního potrubí do lokality a s tím spojený projekt a vodoprávní řízení na stavebním úřadu MČ Praha 15.
Zatím v neurčené lokalitě  plánujeme  hřiště na pétanque s oddychovou lavičkou.
V červnu jsme pořídili první on-line stream ze Zasedání zastupitelstva MČ. Spustili jsme také  nové, moderní webové stránky naší městské části  www.sterboholy.cz, kde naleznete veškeré informace o dění v městské části.
Přeji všem dospělým klidné léto, dětem naopak léto plné zážitků a všem pak především pevné zdraví.
Respektujme však i nadále aktuální opatření tak, aby nás nezaskočila další letní či podzimní covidová  vlna.

František Ševít, starosta MČ Štěrboholy