ODPADY

Velkokapacitní kontejnery (VOK) na rok 2023

vždy ve  ČTVRTEK před vjezdem do areálu Úřadu městské části Praha - Štěrboholy - tělocvična, ul.  Granátnická 497/1.
ÚNOR - KVĚTEN  14:00 -18:00 h. , ČERVEN - ZÁŘÍ  16:00 - 20:00 h.,  ŘÍJEN - PROSINEC 14:00-18:00 h.
 
I. pololetí 2023 II pololetí 2023
16.03. 2023
06.04. 2023
27.04. 2023
18.05. 2023
08.06. 2023
29.06. 2023
 
20.07.2023
10.08.2023
31.08.2023
21.09.2023
12.10.2023
09.11.2023
07.12.2023
 


KONTEJNERY JSOU URČENY K ODKLÁDÁNÍ NETŘÍDĚNÉHO ODPADU VÝHRADNĚ PRO OBČANY PŘIHLÁŠENÉ K TRVALÉMU POBYTU V MČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY A NEMOHOU BÝT POUŽITY K UKLÁDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ODPADU!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. 

 

VOK na BIO odpad na rok 2022

vždy v sobotu od 9.00 – 12.00 h.  v ulici Výrobní  u vjezdu do dvora bývalého úřadu MČ
 
I. pololetí 2023 II. pololetí 2023
18.03.2023 26.08.2023
15.04.2023 23.09.2023
20.05.2023 14.10.2023
17.06.2023 11.11.2023
 

BIO KONTEJNERY JSOU URČENY PRO SOUKROMÉ OSOBY A OBYVATELE MĚSTSKÉ ČÁSTI ŠTĚRBOHOLY !

Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý kontejner na BIO odpad Granátnická 497/1, po dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská
Žádáme občany, aby využívali tyto místa na drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem využili termíny viz rozpis - od Pražských služeb- oranžový kontejner sobota. Děkujeme !  

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8,30-17,00 hodin, v sobotu od 8,30 - 15,00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl.m.Prahy, Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s.r.o. ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 D.Měcholupy

NOVĚ SBĚRNÁ NÁDOBA NA JEDLÉ TUKY A OLEJE

od 1.10.2021
na sběrném stanovišti tříděného odpadu v ulici U školy - vedle fotbalového hřiště SK Viktoria Štěrboholy.
 

Popelnice na elektroodpad

Vyřazené elektrospotřebiče a elektronický materiál je recyklován v  chráněné dílně Pražských služeb a.s. pracovníky se změněnou pracovní schopností.
 

BIOODPAD DO DOMÁCNOSTÍ OD ROKU 2022 ZAJIŠŤUJE HL.M.PRAHA ZDARMA

O biopopelnici

Do hnědé BIOpopelnice už odkládá své rostlinné odpady přes 16 000 pražských domácností (listopad 2021). Chcete také? Pokud jste vlastník nemovitosti, stačí si vzít k sobě poslední vyúčtování, kliknout níže, zkontrolovat své údaje, doplnit pár informací ve formuláři a odeslat. Členové sdružení vlastníků, bytových družstev apod. se musejí nejdříve dohodnout. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice vlastníka objektu nebo jednající za vlastníka. BIOpopelnice vám navíc může snížit poplatky za odvoz odpadu.

Co mě bude BIOpopelnice stát?

Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné.

Pokud bude BIOpopelnice umístěna na veřejném místě a/nebo bude využívána šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu také bezplatně svozová společnost.

Náklady se službou můžou vzniknout v případech objednání si vyššího počtu klíčů nebo nadstandardní služby zanášky.

Pokud obsah BIOpopelnice bude znečištěn odpady, které tam nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen při pravidelném svozu a vývoz nádoby si na své náklady zajistí vlastník objektu


BIOODPAD PRAHA

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ