ODPADY

Velkokapacitní kontejnery (VOK) na rok 2024

vždy ve  ČTVRTEK před vjezdem do areálu Úřadu městské části Praha - Štěrboholy - tělocvična, ul.  Granátnická 497/1.
ÚNOR - KVĚTEN  14:00 -18:00 h. , ČERVEN - ZÁŘÍ  16:00 - 20:00 h.,  ŘÍJEN - PROSINEC 14:00-18:00 h.
 
I. pololetí 2024 II pololetí 2024
22.02. 2024
14.03. 2024
04.04. 2024
25.04. 2024
16.05. 2024
06.06. 2024
27.06. 2024
 
 


KONTEJNERY JSOU URČENY K ODKLÁDÁNÍ NETŘÍDĚNÉHO ODPADU VÝHRADNĚ PRO OBČANY PŘIHLÁŠENÉ K TRVALÉMU POBYTU V MČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY A NEMOHOU BÝT POUŽITY K UKLÁDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ODPADU!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. 

 

VOK na BIO odpad na rok 2024

vždy v sobotu od 9.00 – 12.00 h.  v ulici Výrobní  u vjezdu do dvora bývalého úřadu MČ
 
I. pololetí 2024 II. pololetí 2024
16.03.2024  
06.04.2024
27.04.2024
 
18.05.2024  
08.06.2024
29.06.2024
 
 

BIO KONTEJNERY JSOU URČENY PRO SOUKROMÉ OSOBY A OBYVATELE MĚSTSKÉ ČÁSTI ŠTĚRBOHOLY !

Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý kontejner na BIO odpad Granátnická 497/1, po dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská
Žádáme občany, aby využívali tyto místa na drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem využili termíny viz rozpis - od Pražských služeb- oranžový kontejner sobota. Děkujeme !  

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8,30-17,00 hodin, v sobotu od 8,30 - 15,00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl.m.Prahy, Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s.r.o. ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 D.Měcholupy

NOVĚ SBĚRNÁ NÁDOBA NA JEDLÉ TUKY A OLEJE

od 1.10.2021
na sběrném stanovišti tříděného odpadu v ulici U školy - vedle fotbalového hřiště SK Viktoria Štěrboholy.
 

Popelnice na elektroodpad

Vyřazené elektrospotřebiče a elektronický materiál je recyklován v  chráněné dílně Pražských služeb a.s. pracovníky se změněnou pracovní schopností.
 

BIOODPAD DO DOMÁCNOSTÍ OD ROKU 2022 ZAJIŠŤUJE HL.M.PRAHA ZDARMA

O biopopelnici

Do hnědé BIOpopelnice už odkládá své rostlinné odpady přes 16 000 pražských domácností (listopad 2021). Chcete také? Pokud jste vlastník nemovitosti, stačí si vzít k sobě poslední vyúčtování, kliknout níže, zkontrolovat své údaje, doplnit pár informací ve formuláři a odeslat. Členové sdružení vlastníků, bytových družstev apod. se musejí nejdříve dohodnout. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice vlastníka objektu nebo jednající za vlastníka. BIOpopelnice vám navíc může snížit poplatky za odvoz odpadu.

Co mě bude BIOpopelnice stát?

Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné.

Pokud bude BIOpopelnice umístěna na veřejném místě a/nebo bude využívána šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu také bezplatně svozová společnost.

Náklady se službou můžou vzniknout v případech objednání si vyššího počtu klíčů nebo nadstandardní služby zanášky.

Pokud obsah BIOpopelnice bude znečištěn odpady, které tam nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen při pravidelném svozu a vývoz nádoby si na své náklady zajistí vlastník objektu


BIOODPAD PRAHA

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ