ODPADY

Velkokapacitní kontejnery (VOK) na rok 2024

vždy ve  ČTVRTEK před vjezdem do areálu Úřadu městské části Praha - Štěrboholy - tělocvična, ul.  Granátnická 497/1.
ÚNOR - KVĚTEN  14:00 -18:00 h. , ČERVEN - ZÁŘÍ  16:00 - 20:00 h.,  ŘÍJEN - PROSINEC 14:00-18:00 h.
 
I. pololetí 2024 II pololetí 2024
22.02. 2024
14.03. 2024
04.04. 2024
25.04. 2024
16.05. 2024
06.06. 2024
27.06. 2024
 
18.07.2024
08.08.2024
29.08.2024
19.09.2024
10.10.2024
21.11.2024
05.12.2024


KONTEJNERY JSOU URČENY K ODKLÁDÁNÍ NETŘÍDĚNÉHO ODPADU VÝHRADNĚ PRO OBČANY PŘIHLÁŠENÉ K TRVALÉMU POBYTU V MČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY A NEMOHOU BÝT POUŽITY K UKLÁDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ODPADU!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. 

 

VOK na BIO odpad na rok 2024

vždy v sobotu od 9.00 – 12.00 h.  v ulici Výrobní  u vjezdu do dvora bývalého úřadu MČ
 
I. pololetí 2024 II. pololetí 2024
16.03.2024 20.07.2024
06.04.2024
27.04.2024
10.08.2024
24.08.2024
18.05.2024 21.09.2024
08.06.2024
29.06.2024
12.10.2024
09.11.2024
 

BIO KONTEJNERY JSOU URČENY PRO SOUKROMÉ OSOBY A OBYVATELE MĚSTSKÉ ČÁSTI ŠTĚRBOHOLY !

Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý kontejner na BIO odpad Granátnická 497/1, po dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská
Žádáme občany, aby využívali tyto místa na drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem využili termíny viz rozpis - od Pražských služeb- oranžový kontejner sobota. Děkujeme !  

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8,30-17,00 hodin, v sobotu od 8,30 - 15,00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl.m.Prahy, Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s.r.o. ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 D.Měcholupy

NOVĚ SBĚRNÁ NÁDOBA NA JEDLÉ TUKY A OLEJE

od 1.10.2021
na sběrném stanovišti tříděného odpadu v ulici U školy - vedle fotbalového hřiště SK Viktoria Štěrboholy.
 

Popelnice na elektroodpad

Vyřazené elektrospotřebiče a elektronický materiál je recyklován v  chráněné dílně Pražských služeb a.s. pracovníky se změněnou pracovní schopností.
 

BIOODPAD DO DOMÁCNOSTÍ OD ROKU 2022 ZAJIŠŤUJE HL.M.PRAHA ZDARMA

O biopopelnici

Do hnědé BIOpopelnice už odkládá své rostlinné odpady přes 16 000 pražských domácností (listopad 2021). Chcete také? Pokud jste vlastník nemovitosti, stačí si vzít k sobě poslední vyúčtování, kliknout níže, zkontrolovat své údaje, doplnit pár informací ve formuláři a odeslat. Členové sdružení vlastníků, bytových družstev apod. se musejí nejdříve dohodnout. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice vlastníka objektu nebo jednající za vlastníka. BIOpopelnice vám navíc může snížit poplatky za odvoz odpadu.

Co mě bude BIOpopelnice stát?

Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné.

Pokud bude BIOpopelnice umístěna na veřejném místě a/nebo bude využívána šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu také bezplatně svozová společnost.

Náklady se službou můžou vzniknout v případech objednání si vyššího počtu klíčů nebo nadstandardní služby zanášky.

Pokud obsah BIOpopelnice bude znečištěn odpady, které tam nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen při pravidelném svozu a vývoz nádoby si na své náklady zajistí vlastník objektu


BIOODPAD PRAHA

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ