Bitva u Štěrbohol 1757- 2007

Štěrboholy jsou spojeny se sedmiletou válkou (1756-1763), kdy v prostoru a okolí Štěrbohol došlo k jedné z velkých bitev sedmileté války, která je někde uváděna jako bitva u Prahy a jinde jako bitva u Štěrbohol.
Dne 6. Května 1757 zde byla svedena krvavá bitva mezi vojskem císařovny a královny Marie Terezie (1717-1780) a pruskou armádou, které velel král Fridrich II. (1712-1786). V čele císařského vojska stál princ Karel Lotrinský (1712-1789) a polní maršál hrabě Maximilián Ulysses Browne (1705-1757). V dopoledních hodinách se v prostoru Štěrbohol rozpoutala bitva, při které se střetla vojska o síle několika desítek tisíc mužů a jezdců za podpory dělostřelectva. Mnohatisícové ztráty byly na obou stranách. Maršál M.U.Browne na své zranění zemřel. Padl i jeden z nejlepších generálů pruského krále Fridricha II., generál polní maršál Curth Christoph von Schwerin (1684-1757), který v okamžiku kdy vjel do bitevní vřavy na koni s praporem svého pluku jako příklad pro ostatní vojáky, kteří začali ustupovat, byl zasažen pěti kulemi kartáčového náboje. Schwerin byl na místě mrtev, spadl ze svého koně, který byl darem od krále. Generál, kterého si Fridrich II. Velice Vážil, byl pobočníky odnesen z bojiště do štěrboholského statku. Jeho mrtvé tělo bylo večer po bitvě převezeno do Břevnovského kláštera sv. Markéty v Praze. Se všemi vojenskými poctami byl potom Schwerin převezen do rodinného sídla v Prusku. Jako památka na historickou bitvu a generála Schwerina byly ve Štěrboholech postaveny dva pomníky s parkovou úpravou, ale bohužel byly v roce 1945 nauváženě odstraněny. Uchován zůstal pouze název místa, kde se dodnes říká „ Na Schwerinu“

Při příležitosti 250. výročí byl, za doprovodu Posádkové hudby Praha, v místě bývalého Schwerinova pomníku odhalen nový pomník, který připomíná oběti pruských a rakouských vojáků. Louka za pomníkem, původní místo bitevního pole, posloužila k rekonstrukci bitvy, jíž se zúčastnily stovky členů klubů vojenské historie v dobových uniformách. Mezi významnými hosty byli Jeho Výsost arcivévoda Michael Habsburg-Lothringen a Georg von Habsburg-Lothringen, Hans Georg hrabě von Schwerin a Peter Hans hrabě ze Schwerinu s rodinnými příslušníky, ale i hrabě Hugo Mensdorff--Pouilly a další představitelé významných institucí.
 

Soubory ke stažení