PRAVIDLA A KONTRIBUCE INVESTORŮ DO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠTĚRBOHOLY

Investoři by se na základě dohod o spolupráci měli nově finančně podílet na budování infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že v současnosti žádná podobná pravidla neexistují, jedná se o důležitý dokument pro budoucí rozvoj a výstavbu v Praze. Metodika vznikla ve spolupráci se Svazem městských částí hl. m. Prahy a byla v loňském roce hojně konzultována jak s městskými částmi, tak se zástupci developerů.

Nová pravidla byla také představena veřejnosti v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Nyní dokument čeká ještě závěrečné projednání a počítá se tím, že by ho na přelomu května a června měla projednat Rada hl. m. Prahy. Poté by měl být schválen pražskými zastupiteli.

„Pokud je v současnosti některé území nezastavitelné, má naprosto jinou hodnotu, než kdyby v lokalitě došlo ke změně územního plánu na stavební pozemky. Metodika proto nově nastavuje developerům pravila, díky kterým by měli nést spravedlivý podíl například na budování infrastruktury nebo veřejného prostoru. Důležitým aspektem jsou i městské byty, kterých by díky novým pravidlům mělo vznikat mnohem více, než doposud,“ popisuje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Od loňského roku prošla Metodika hned několika koly připomínkování, díky čemuž se ještě upřesnily podmínky, kterými se budou investoři v budoucnu muset řídit.

„Těší mě, že je Metodika téměř hotová. Věřím, že díky připomínkám a poznatkům městských částí a investorů, se podařilo vytvořit dokument, který pozitivně ovlivní budoucí projekty. Potřeba dostatku školek, škol a kvalitních parků totiž neustále roste,“ hodnotí důležitost Metodiky kontribuce investorů Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

DEVELOPERSKÉ SMLOUVY - SMLOUVY O SPOLUPRÁCI A JEJICH PRAVIDLA