Znak a prapor

22. dubna 2002 byly Městské části Praha-Štěrboholy Parlamentem ČR uděleny obecní symboly – tj. znak a prapor. Štěrboholy byly připojeny k Praze v roce 1968.
K 1.1.2021 mají Štěrboholy 2.419 obyvatel

Znak  

Polcený štít, jehož pravá polovina je dělená. V jejím horním modrém poli jsou dva zkřížené stříbrné meče se zlatou rukojetí. V dolním červeném poli je stojící Stříbrná ovce se zlatou zbrojí.

V levé červené polovině štítu je zlatá kvádrová zeď se stříbrným cimbuřím o čtyřech stínkách, z nichž dvě jsou viditelné celé, dvě z poloviny. Zeď je u poltící linie prolomena polovinou černé brány se stříbrnou klenbou a z poloviny viditelným zlatým středovým klenákem. Brána má otevřená dřevěná vrata se zlatými panty a vytaženou zlatou mříž. Z brány vyniká obrněná paže držící stříbrný meč se zlatou rukojetí. Za zdí vynikají dvě zlaté kvádrové věže s cimbuřím, zlatou střechou a zlatou makovicí. Pravá věž, viditelná pouze z poloviny, je vyšší a širší, je prolomena polovinou černého trojdílného okna ve stříbrném rámu. Je zakončena zlatým cimbuřím, nad které vyniká polovina valbové střechy s jednou makovicí. Levá, nižší a užší věž, má jedno černé dvojdílné okno ve stříbrném rámu, je zakončena zlatým cimbuřím o třech stínkách a stanovou střechou s makovicí.
 

Symbolika

Modrá barva horního pole v pravé polovině štítu vyjadřuje původní podobu místa, na kterém byly Štěrboholy založeny. Byl zde kraj močálů, bohatý na vodu. Močály a bažiny byly vysušeny pravděpodobně v polovině 14.století v souvislosti se založením obce. Zkřížené meče vyjadřují velikou prusko-rakouskou bitvu, svedenou u Štěrbohol 6.května 1757, při níž padlo na 32 tisíc vojáků. V dolním červeném poli je stříbrný beran bez rohů převzatý z erbu Žíchovců z Duban, kterým Štěrboholy patřily od roku 1561 až do roku 1604. Byla to doba celkového rozkvětu Českého království, a tedy i místní obce s tvrzí.

Vladykové z Duban zde sídlili dvě generace. (Jinak se majitelé často střídali).

V levé polovině znaku je polovina štítu ze současného znaku hlavního města Prahy. Je tím vyjádřena dnešní příslušnost Štěrbohol jako městské části k Praze.
 
 
 

Prapor  

List praporu je vodorovně rozdělen na dva stejné pruhy. Žerďová třetina horního pruhu se sestává ze tří stejně širokých svislých pruhů – modrého,bílého a modrého. Zbytek horního pruhu je žlutý. Spodní pruh je červený. Poměr šířky a délky listu praporu je 2:3.
 

Symbolika

Zlato-červené dělení vyjadřuje příslušnost Štěrbohol k hlavnímu městu Praze.

Modré pole se stříbrným kůlem značí Štěrboholy. (stříbrný kůl je barva figur v pravé polovině Štítu /meče a beránek/, červená barva pole pod beránkem je již na praporu zastoupena).