Rodinné centrum Klubiště z.s.

RODINNÉ CENTRUM KLUBIŠTĚ, Z.S.


vzniklo v březnu 2014, kdy se část maminek, která působila v Mateřském centru Klubiště oddělila a založila vlastní spolek.

Původní bylo založeno v dubnu 2006 jako občanské sdružení s hlavním cílem vytvořit ve Štěrboholech prostor pro setkávání rodičů s dětmi. Sedm zakládajících maminek se rozhodlo přispět svými silami k vytvoření přátelského prostředí, ve kterém děti, jejich rodiče i ostatní členové rodiny najdou příležitost k aktivnímu trávení času s nejmenšími dětmi, k navázání nových přátelství, sdělování nápadů a podnětů pro svoji rodinu.

V současnosti nabízí naše rodinné centrum pravidelně každé úterý a středu od 9hod. do 11:30hod. a každé pondělí a čtvrtek odpoledne od 15 hod. do 17/17:30 hod. otevřenou hernu (při teplejším počasí i zahrádku ) pro miminka až po děti do 4 let.

Pravidelně pořádáme také akce pro širší veřejnost a děti všech věkových kategorií jako je Čarovný les (duben), Vítání léta - Kolodovádění (červen) a Halloween (říjen).

Nabízíme také anglické kurzy pro děti i dospělé a hudební školu Yamahu. Od září 2014 plánujeme rozšířit nabídku kroužků pro děti:

- nová česká koncepce hudby pro malé děti Malý muzikant

17.3.2014 jsme změnily oficiálně název na Rodinnné centrum Klubiště, z.s. a staly se spolkem s novým logem.

Členky spolku:

předseda: Zuzana Filípková

místopředseda: Barbora Krystýnková

ostatní členky: Klára Šuláková Dittrichová, Lucie Rytinová, Pavlína Mašková, Petra Šárková

 

Kdo byste se chtěl aktivně podílet na organizaci a provozu štěrboholského mateřského centra, ozvěte se nám (kontakt). Individuálním členem občanského sdružení se může stát každý zájemce starší 18 let věku, který vyplní a podepíše přihlášku, ve které souhlasí s posláním a úkoly občanského sdružení (stanovy sdružení).

 

Klubovna

Od 22. října 2006 je otevřena klubovna mateřského centra, pro kterou poskytl  prostory Úřad městské části Praha Štěrboholy v objektu bývalé MŠ v ulici K Učilišti (fotogalerie). Vaše děti si zde mohou hrát například v terapeutickém bazénku Akvárium, na prolézačce se skluzavkou, holčičky zde najdou koutek pro maminky-hospodyňky a pro všechny děti zde najdete možnost her rozvíjejících duševní i motorické schopnosti. I nadále se snažíme hledat možnosti financování dalšího vybavení formou účasti v grantových řízeních, ale i poptávkou drobných finančních či věcných darů od firem či soukromých dárců.


Internetové stránky centra: www.klubiste.cz