KRONIKA ŠTĚRBOHOL 1934

Nechali jsme naskenovat originály našich KRONIK. Tato první je "Buňatova" kronika psaná v roce 1934-1937, pokračoval pan Šturc do roku 1949 - veškeré dobové informace naleznete při čtení této kroniky.