METROPOLITNÍ PLÁN ZVEŘEJNĚN

PŘIPOMÍNKY A NÁMITKY K PŘEDSTAVENÉMU METROPOLITNÍMU PLÁNU JSOU MOŽNÉ PODÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE APLIKACE V TERMÍNU DO 30.6.2022 !!!
územní plán Prahy – Metropolitní plán

PŘIPOMÍNKY LZE VKLÁDAT PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU viz níže...