Oznámení o zveřejnění informace o dokumentaci - ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu odpadu a rozšíření škvárového hospodářství

č.j.: MČ P-Š 624/2023
Úřad městské části Praha – Štěrboholy oznamuje ve smyslu § 16, odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že byla zpracována dokumentace záměru „ZEVO Malešice – navýšení roční kapacity spalovaného objemu odpadu a rozšíření škvárového hospodářství“.
 
Do dokumentace je možné nahlížet v úředních hodinách pondělí, středa v době od 8.00 do 12.00 hod a od 12.30 do 18.00 hod v budově Úřadu městské části Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 – 1. patro.
 
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA   www.cenia.cz/EIA
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz/EIA), kód záměru OV1269.
 
Písemné vyjádření k dokumentaci může každý zaslat ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.